İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
WEB PROGRAMCILIĞI DALI
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
DERSİ
TEMEL KAVRAMLAR
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
1
İnternet : Dünya çapında ağ
İNTERNET
TCP/IP
İnternet üzerinde çalışan bir sürü servis vardır.
( FTP, WWW, SMTP, HTTP, IRC, Telnet gibi... )
Web sayfalarını çalıştıran servis olan WWW sa dece bunlardan bir tanesidir.
İnternete bağlı bütün bilgisayarlar TCP/IP proto kolü ile haberleşir. Dolayısıyla TCP/IP İnternet'in
temelidir.
TCP/IP protokolünde her bilgisayarı tanımlayan
ve dört kısımdan oluşan bir numara vardır. Buna
IP numarası denir.
►TCP/IP Protokolü ve IP numarası:
A . B . C . D -> Her biri 0 ile 255 arası bir sayı
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
2
Ör)
192.168.0.1
85.101.38.88
Yerel IP
Global IP
İnternete bağlı bütün bilgisayarlar gerçek anlamda IP Numaraları üzerinden haberleşirler. İnternette kullanılan IP Numaralarına Global IP denir.
Yerel alan ağlarında birbirine bağlı olan bilgisayarlar da haberleşmek için IP numaraları kullanırlar.
Yerel ağlarda kullanılan IP'lere Yerel IP'ler denir.
► World Wide Web (W W W):
Dünya Çapında Web . Örümcek ağları gibi
birbiriyle bağlantılı sayfalardan, İnternet üzerinde
çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir.
İnternet ve web terimleri aynı olguyu tanımlamaz.
Zira web sadece internet üzerinde çalışan bir
servistir.
Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı bilgisayar
dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de
kendisinin başkanı olduğu W3C (World Wide Web
Consortium) tarafından idare edilmektedir.
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
3
Web standartlarını belirleyen kuruluş
► HTTP , Web Tarayıcı , Web Sunucusu:
Web tarayıcılarının ve sunucularının kendi ara larında iletişim için kullandıkları protokole:
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
adı verilir. Bunun için Web Sunuculara genellikle
HTTP Sunucu veya HTTP Deaemons (HTTPD)
denir.
Web Tarayıcıları (browser) web sayfalarını
görüntüleyen programlardır ve istemci olarak çalışırlar. Web Sunucuları web sayfalarını üzerinde
barındırırlar (hosting) ve istemcilerden gelen
isteğe göre sayfayı yayınlamaktadırlar.
html, php, asp, jsp
İstek
Tarayıcı
:: HTTP ::
Cevap (HTML)
İstemci
Web Sunucusu
► URL (Universal Resource Locator):
URL Web nesnesini bulmak için Web istemcisi nin ihtiyacı olan erişim yöntemini (nasıl), konumunu (nerede), ve sunucu ismini belirtir. URL'nin
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
4
genel yapısı:
erişim-yöntemi://sunucu- ismi [ : port ] / konum
En çok kullanılan erişim yöntemleri şunlardır:
* http: Bu yöntem Web sunucuları tarafından
sağlanır. Hypertext bağlantılarını, HTML ve sunucu
scriptlerini içerir.
( http://www.itu.edu.tr/acad/faculties.html )
* gopher: Bu yöntem, Minnesota Üniversitesi'nde
dağılmış kampüs bilgi servisi için geliştirilmiştir.
Gopher bilgileri menüler halinde sunar, fakat
hypertext bu hizmeti çok daha iyi bir şekilde yerine
getirebilmektedir. Bu yüzden gopher beslemeli
birçok site WWW beslemeli bilgilere dönüştürül –
mektedir. Günümüzde kullanılmamaktadır.
( gopher://ciragan.cc.itu.edu.tr:80/ )
* ftp: File Transfer Protocol. Dosya Transfer
Protokolü (ftp) bütün İnternet servisleri içinde en
eski ve en popüler olanıdır. FTP arşivlerinde
bulunan milyonlarca belgeye, kaynak koduna,
yararlı nesnelere ve dosyalara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. FTP arşivlerini görmek ve bilgi çekmek için
herhangi bir tarayıcı kullanılabilir.
( ftp://www.itu.edu.tr )
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
5
► DNS (Domain Name System)
(Alan Adı Sistemi)
İnternete sürekli bağlı olan her bilgisayarın bir
IP numarası vardır (162.178.111.24 gibi). Bu numaraları akılda tutmak ve herhangi bir anda yazmak
zor olduğundan, alan adı (domain name) sistemi
adını verdiğimiz bir isimlendirme oluşturulmuştur.
Herhangi bir bilgisayara (ve o bilgisayar üzerinde
yayınlanan WEB sitelerine) bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine, hatırlan ması ve yazılması kolay alan adları kullanılmaktadır. (www.google.com gibi)
Alan adlarında görülen kısaltmalar şunlardır:
gov: Hükümet kurumları (government)
edu: Üniversite ve yüksekokullar (education)
k12: Eğitim kurumları (lise ve ilköğretim)
org: Ticari olmayan ve kar amacı gütmeyen
kuruluşlar (organization)
com: Ticari kuruluşlar (company)
mil: Askeri kurumlar (military)
net: İnternet ya da ağ hizmetleri ile ilgili
oluşumlar (network)
ac: Akademik kuruluşlar (academic)
int: Uluslararası kuruluşlar (international)
info: Bilgi ya da tanıtıcı içerik amaçlı oluşumlar
name: Marka, isim hakkı, şahıs adı gibi etkinlikler
gen: Genel içerikli oluşumlar
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
6
web: Genel içerikli oluşumlar
biz: Ticari oluşumlar
pro: Profesyonel oluşumlar (doktor, avukat gibi)
aero: Havacılık ile ilgili oluşumlar
coop: Kooperatifler
museum: Müzeler
---------------------------------------------------------pol: Polis teşkilatları
bel: Belediyeler
Alan adlarında her ülkenin kendi kodu bulun maktadır.
Örneğin: Türkiye = .tr
Almanya = .de
Rusya = .ru
► ICANN : (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers )
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu. İş
dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının
geniş katılımıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen
bir özel sektör kuruluşudur. ICANN'ın görevi;
interneti çalıştırmak değil, aksine, merkezi bir
koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika
geliştirme görevlerini koordine etmektir.
İnternet alan adları sisteminin teknik yönetimini,
IP adres alanlarının tahsisini, protokol parametreBilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
7
lerinin belirlenmesini ve internet ana servis sağlayıcı (root server) sisteminin idaresini koordine
etmekle görevlidir.
► Nic : (Network Information Center)
Alan adı tescili yapan kuruluştur.
http://www.nic.com/
http://www.internic.net/
http://www.networksolutions.com/
Türkiyede .tr uzantılı alan adı tescili yapma
yetkisi ODTÜ'ye verilmiştir.
http://www.nic.tr
► Whois Sorgusu
Whois sorgusu ile daha önceden kayıt altına
alınmış olan alan adları hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olabiliriz.
http://www.nic.com/nic/whois/
http://www.whois.com.tr/
(.tr için)
►Web Teknolojilerinde Kullanılan Diller ve
Programlar
Diller:
- Web sayfalarının temel dili HTML'dir.
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
8
- Web dilleri ikiye ayrılır: a) İstemci Taraflı
b) Sunucu Taraflı
A) İstemci tarafında çalışan diller:
HTML , JavaScript , CSS
B) Sunucu taraflı diller ve teknolojiler:
CGI/Perl , ASP ve ASP.NET , PHP , JSP ,
CouldFusion
Editörler:
- Frontpage , Dreamweaver , GoLive ,
HomeSite ve daha bir çok editör
Grafik Programları:
- Photoshop , Fireworks , Paintshop Pro ,
Flash
Web Tarayıcılar (Browser):
–
İnternet Explorer, Netscape Navigator ,
Mozilla Firefox, Opera , Safari,
Google Chrome
–
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
9
Bölüm2: HTML
HTML Nedir?
HTML Web sayfalarının kullandığı temel dildir.
HTML bir programlama dili değildir. HTML bir
işaretleme dilidir. Web ortamında içeriğin nasıl
biçimleneceğini tanımlayan bir görsel düzenleme
dilidir.
HTML – Hyper Text Markup Language
(Bağlantılı metin işaretleme dili)
Markup Language – İşaretleme (Betik) dili.
Web tasarımın yapı taşı HTML'dir. İnternet üzerinde bulunan tüm sayfaların kaynakları HTML'dir.
Yazım kuralları
• Komutlar büyük ya da küçük harfle yazılabilir.
• Komutlar Türkçe karakterler (ş,ç,ı,ü,ğ,ö) içermez.
• Komutlar “<” ve “>” işaretleri arasında yazılır ve
“etiket (tag)” adını alır.
Kullanım biçimi:
< etiket adi > içerik < /etiket adi >
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
10
Ör) <html> , <body> , <title>
• Bir etiket <etiket adi> şeklinde başlar ve bazı
etiketler dışında </etiket adi> şeklinde biter.
• Etiketler iç içe yer alır ve en içteki etiketten
başlatılarak kapatılır. Kodların okunabilirliğini
artırmak için bir etiket bitmeden tekrar etiket
açılırsa içeride açılan etiket biraz daha içeriden
yazılmalıdır.
Kullanım biçimi:
<tag1>
<tag2>
......
</tag2>
</tag1>
Örnek:
<HTML>
<BODY>
......
<FORM>
......
</FORM>
</BODY>
</HTML>
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
11
• Bir etiket, parametreler kullanarak biçimlendirilir
ve bu parametrelere tırnak (" ") işaretleri arasında
değer atanır. Değerle parametre adı arasında eşittir
(=) işareti kullanılır.
Kullanım biçimi:
parametre = “attribute(deger)”
<etiketadi parametreadi ="deger">
Örnek:
<body bgcolor="blue">
WEB sayfasında standart olarak bulunması gereken kodlar şunlardır. Bunlar sayfada mutlaka
vardır. Bu kodlara bakarak tarayıcı bunun bir WEB
sayfası olduğunu anlar ve ona göre görüntüler.
<html>
<head>
<title> Sayfanın Başlığı </title>
.... Diğer tanımlayıcı bilgiler yazılabilir .....
</head>
<body>
..........................
Sayfanızın tüm içeriği: resim, yazı, video, vb.
.....................
</body>
</html>
Bilişim Teknolojileri – Web Tasarımı ve Programlama Dersi
Durhan GABRALI – 2011
12
Download

Ders1-Temel_Kavramlar (Ders Notu)