BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
MYBP101 Matematik
* (3-1)7
Bu derste öğrencilere, dersin teknik programlar için
önemi kavratılır, öğrencinin kendi programı için özellikle
iyi bilmesi gereken konular detaylandırılarak, bu
konularla ilgili mesleki uygulamalar yapılır.
MYBP103 Programlama Temelleri
(3-1)6
Bir problemin çözümü için gerekli ilke ve
evreler, gerekli algoritma ve akış şemaları, Algoritma ve
akış şemaları hazırlanan problemlerin kod yazımı,
Değişkenler, kontrol deyimleri, döngüler, diziler, alt
programlar gibi kavramlar, Grafik ortamı ve grafik
komutları ve program yazma.
MYBP105 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi
(1-1)4
Bu ders ile öğrenciye yazılım kurulumu ile ilgili
yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler
derste işletim sistemini kurma, donanım sürücülerini
kurma ve ayarlarını yapma, İleri seviye kurulum yapma
ve
uygulama
yazılımlarını
kurma
becerilerini
kazanacaklardır.
MYBP102 Mesleki Matematik
(3-0)4
Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile
ilgili uygulamalar yapmak. Mesleğinde sayısal analiz ile
ilgili uygulamalar yapmak. Mesleğinde geometri ile ilgili
uygulamalar yapmak. Mesleğinde trigonometri ile ilgili
uygulamalar yapmak ve kendini mesleki anlamda
matematiksel zekâsını geliştirmek için gerekli yöntemler
öğretmek.
MYBP112 Görsel Programlama-I
(3-1)4
Görsel bir programlama dilini kurabilme ve
kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler
paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini
tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal
programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri
kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme.
Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme.
Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve
döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra
sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları
kavrayabilme ve kullanabilme.
MYBP114 Bilgisayar Donanımı
(1-1)3
Statik (durgun) elektriğe karşı önlemler, donanım
malzemelerinin özellikleri, bilgisayar kasasının güç
gereksinimi, işlemci ve bellek birimleri, anakart, disk
sürücüleri, donanım kartları, çevre birimleri, bios, hata
mesajları.
MYBP201 İnternet Programcılığı-I
(3-1)5
İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan
temel kavram ve terimleri anlayabilme. Web sayfası
tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları
kullanabilme. Web sayfası tasarımı için gerekli html
komutlarını (tag) kullanabilme. Web sayfalarının
içeriklerini geliştirmek için gerekli diğer script dillerini
kullanabilme. Web sayfası tasarımında amaca uygun
planlamayı yapabilme. Web sayfası tasarım editörlerini
kullanabilme.
MYBP211 Açık Kaynak İşletim Sistemi
(1–1)3
Açık kaynak kodlu işletim sistemi yapısı, temel masaüstü
kavramları ve işlemleri, dosya sistemi ve çalışma
mantığı, açık kaynak işletim sistemi temel araçları ve
uygulamaları, temel ağ programları ve ağ ayarları,
internet bağlantısı, temel kullanıcı ve grup işlemleri, açık
kaynak işletim sistemi editörleri, program kurma ve
güncelleme, kabuk işlemleri, dosya ve dizin paylaşımı.
MYBP213 Mesleki Yabancı Dil-I
(2-0)2
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek
genel İngilizce bilgileri; Mesleki terim, kavram ve
terminoloji; İşletim sistemi kurulum dokümanları;
Program dili hata mesajları; Program dili yardım
dosyaları; Program dilinde kullanılan terimler; Bilgisayar
çevre birimleri dokümanlarının İngilizce karşılıkları.
MYBP215 Ağ Temelleri
(1-1)2
Günümüz Bilgisayar ağlarını ve gerekli ağ elemanlarını
tanıyabilme, Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo
çeşitlerini ve özelliklerini tanıyabilme, Bilgisayar
ağlarında kullanılan donanım birimlerini tanıyıp ağ
bağlantılarını yapabilme. Ağ protokollerini kavrayabilme.
MYBP217 Veri Tabanı-I
(3-1)4
Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı
Araçlarının Kurulumunu Yapma, Tabloları Oluşturmak
ve Özelliklerini Belirleme, Sorgu Oluşturmak ve
Çeşitlerini Kullanma, İlişkili Tablolar ile Sorgu
Hazırlama, DML Sorgularını Kullanma, Kullanıcı
Sorguları Yazma, Görünüm Sorguları Yazma, Tetikleyici
Sorguları Yazma, Alt Program Sorguları Yazma,
Transaction İşlemleri Yapma, İndeks Sorguları Yazma.
MYBP219 Grafik ve Animasyon-I
(2-1)4
Araç paneli, vektör araçları, metin düzenleme işlemleri,
renk, kontur ve dolgu uygulamaları, canlı filtreler,
katman işlemleri, dilimler ve etkin bölgeler, düğmeler ve
açılır menüler, sayfalar, hareketli resimler, slâyt gösterisi,
optimizasyon ve dışa aktarma, Web tasarım editörü ile
çalışma.
MYBP202 İnternet Programcılığı-II
(3-1)5
Web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını
anlayabilme. Sunucu için gerekli programları kurabilme
ve ayarlayabilme. Dinamik sayfalar için HTML form
tagları ve scriptlerini kullanabilme. PHP dilini
kullanabilme. PHP dilini kullanarak bir veri tabanına
bağlanabilme. Oturum yönetimini uygulayabilme.
MYBP206 Sistem Analizi ve Tasarımı
(3-1)5
Alana Yönelik Proje Konusunu Seçme; Konularını ve
Çalışma Ortamını Analizlerle Belirleme; Proje konusu ile
ilgili detaylı araştırma; Projenin kod yazımı, Projeyi
yazma; Projenin kurulum paketini ve raporunu hazırlama;
Sunu ve değerlendirme.
MYBP214 Mesleki Yabancı Dil-II
(2 –0 )2
Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma; Kod
Yazım Öğeleri, Mesaj ve Hata Kodları, Web Tarayıcıları,
Veri Tabanı, Grafik ve Çoklu Ortam ile ilgili mesleki
kavram ve tanımları kullanma.
MYBP218 Veri Tabanı-II
(3-1)4
Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu
yazılımını kurma; Veritabanı yönetim panelini kurma;
Veritabanı oluşturma ve kullanıcıları tanımlama; Tabloları
tanımlama ve diyagram yönetme; Veri aktarma işlemleri
yapma; Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturma;
Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri
düzenleme; Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri
tiplerini düzenleme; Kural ve varsayılan değerleri
düzenleme; Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı
yapma; Performans analizi ve iyileştirmeleri yapma.
MYBP220 Grafik ve Animasyon-II
(2-1)4
Animasyon Temelleri; Grafikler; Metin İşlemleri;
Semboller; Animasyon Teknikleri; Ses ve Video İşlemleri;
Ekranlar; Bileşenler; Dinamik Veriler; Yazılım
Optimizasyonu; Animasyon Dosyalarının Yayınlama
Ayarları; Eylemler Paneli; Temel Programlama Yapıları;
Nesneler; Fonksiyonlar; Sunucu Taraflı İşlemler.
İNG101 İngilizce-1
(3-0)3
Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel
düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri.
İNG102 İngilizce-II
(3-0)3
Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel
düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri.
TÜRK101 Türk Dili -I
(2-0)2
Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili,
Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür
İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı,
Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dille
Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin
Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki
Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk
Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi
ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye
Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,Yazım
Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve
Kullanımıyla İlgili Uygulamalar
TÜRK102 Türk Dili-II
(2-0)2
Türkçe’de vurgu ve vurgu çeşitleri; Seçmeli vurgu, tabii
vurgu. Fiiller(Basit ve birleşik zamanlı). Fiil çatılar; Ek
fiiller, haberleşme yazıları, mektup ve çeşitleri. Dilekçe,
özgeçmiş. Kelime, isim ve fiil kökleri. Ekler, yapım ekleri
ve çeşitleri; Çekim ekleri ve çeşitleri. Yapılarına,
yüklemlerine, dizilişlerine ve anlamlarına göre cümle
çeşitleri.
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-1 (2-0)2
“Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın
amacı ve inkılâp kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını
ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış,
Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes
Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve
Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın
Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı
Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal
Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar
Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim
ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi
alanda Milli Mücadele ve Mudanya’ dan Lozan’ a.
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2
Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi
kökeni; Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları;
Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası; Türkiye’de
tek parti yönetimi devri; Çok partili hayata geçiş denemesi
ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye’nin Jeopolitik durumu;
Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi;
Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; Atatürkçü Düşünce
Sistemi’nin oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve Fikir
hayatı; Atatürk ve İktisat; Laiklik ve din.
SEÇMELİ DERSLER
MYBP011 Ofis Yazılımları
* (3-1)4
Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge
Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri,
Gelişmiş Özellikler, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma
Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Formüller,
Fonksiyonları, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Veri
Analizi, Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma
Alanı, Slâyt İşlemleri, Tasarım, Slâyt Nesneleri, Gösteri
Ayarları, Yazdırma, Özelleştirme, Internet Kavramları,
E-Posta.
MYİY001 İşletme Yönetimi-I
(3-0)4
İşletme yönetiminin temel kavramları, amaçları ve çevre
ilişkileri, işletmelerin sınıfları, işletmenin kuruluş
çalışmaları,
büyüklüğü
ve
kapasitesi,
işletme
fonksiyonları.
MYİL001 İletişim
(2-0)2
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel,
biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim
kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
BESR101 Beden Eğitimi-I
(1-1)2
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve
öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları,
felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, değerlendirilir. Bazı
spor dallarının oyun kuralları öğretilir.
MZK101 Müzik-I
(1-1)2
Müzik dersinin amacı, müziğin toplumdaki yeri ve
önemi, müzik türleri, müzik aletlerinin tanıtılmasıdır.
MYME001 Meslek Etiği
(2-0)2
Ders içeriği, Mesleğin dayandığı temel ilkeler; Meslekler
arası işbirliği; İletişimde yaşanan etik sorunlar; Sağlık
çalışanlarının hakları; Etik Kavramı; Mesleki Etik; İş
yerinde Etik ortam sağlamak; Etik Liderlik; Bilgisayar
da Etik Tartışmaya yol açabilecek Gelişmeler( Sansür,
Web'de Gizlilik, Özel hayatın gizliliğinin ihlali, Telif
hakları) konularından oluşmaktadır.
BESR102 Beden Eğitimi-II
(1-1)2
Sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden
eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler,
sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve
malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları,
bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla
yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük
yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar,
zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve
kuralları
MZK102 Müzik-II
(1-1)2
Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi
teknikleri. Müziğin temel bileşenleri, temel müzik
bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte
ritm kavramı.
MYBP030 Görsel Programlama-II
(3-1)4
Görsel bir dilde yeni bileşenler oluşturabilme ve
geliştirebilme. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme.
Bileşenleri ileri düzey kullandırma. Veri tabanı
uygulamaları yazdırma. SQL kullanabilme. Değişik veri
tabanı sunucularına ulaşım sağlama. İnternet yazılımları
yapabilme.
MYBP031 Nesne Tabanlı Programlama-I
(3-1)6
Nesneye yönelik programlama yöntemini tanıtmak. Bu
yöntemin iyi bir program yazmak için etkin bir biçimde
nasıl kullanılacağını Java programlama dili ile göstermek.
Örneklerle programlama, Program hiyerarşisi, Basit
grafik nesneleri, Değişkenler ve değerler, Aritmetik
ifadeler, Ortak deyimler, Kontrol deyimleri, Bool verisi,
Basit Animasyonlar, Metotlar, Parametrelerin rolü, Sözde
rastgele sayılar, Random Generator sınıfı, Javadocu
okumak, Nesneler ve sınıflar, Yapıcı Metotlar
(constructor), Kalıtım, acm.gaphics paketi, kolay grafik
modeli, Karakter verisi, Java’nın string sınıfını kullanma,
Dizgi işlemleri, Dizgilerle problem çözme, Veri
gösterimi, Nesneler ve hafıza, Hata ayıklama teknikleri,
Java’da diziler.
MYBP032 Web Tasarımının Temelleri
2-1)3
Bu ders öğrencilere, internet ve intranetler için dinamik
içerik üretimiyle ilgili beceri ve anlayışı kazandırmayı
amaçlamaktadır. Dinamik ve statik web sayfalarının
oluşumu için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması,
ayrıca öğrencilere ders kapsamında web tasarımı için
gerekli yazılımların kullanılması öğretilecektir.
MYBP033 Web Editörü
(2-1)3
Temel WEB editörü işlemlerini yapma, WEB projesi için
şablon oluşturma, WEB sayfaları içinde kullanıcı
etkileşimli uygulamalar yapma.
MYAY001 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(2-0)3
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini
kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunlar; Araştırma
yapmak. Araştırma raporu hazırlamak. Araştırmayı
sunmak gibi tekniklerin kazanılması.
MYBP040 Nesne Tabanlı Programlama-II
(3-1)6
Programlama için gerekli yazılımın ayarlarını yapma,
İşletim sistemi tabanlı temel uygulama geliştirme, İşletim
sistemi tabanlı ileri uygulama geliştirme, Nesne tabanlı
programlama paradigmalarını uygulama, Veritabanı
bağlantılı uygulama tasarımı yapma, Veritabanı bağlantılı
uygulama geliştirme.
MYBP041 Sunucu İşletim Sistemleri
(3-1)5
Sunucu işletim sistemi, sunucu işletim sistemi yönetimi,
dosya sistemi, disk kümeleme sistemleri (raid), dosya ve
dizin yönetimi, veri paylaşımı ve güvenliği, yedekleme
ve geri yükleme, active directory yapısı, kullanıcı
grupları hesabı oluşturma ve yönetimi, gelişmiş hesap
yönetimi, TCP/IP ağları, ağ yazdırma hizmetleri, DHCP
hizmeti, WINS hizmeti, DNS hizmeti.
MYBP042 Görsel Programlama-III
(3-1)4
Uygulamalarda kütüphane kullanma, Farklı uygulamalar
ile veri transferi yapma, İletişim uygulamaları yapma,
birden çok katmanlı uygulama yapma.
MYBP043 Web Projesi Yönetimi
(1-1)3
Konsept ve Site Taslak Şeması Oluşturma modülü ile
web projesinin analizini yapma, Yayın Süreci modülü ile
yayın sürecini yönetme, Güvenlik Yönetimi modülü ile
güvenlik yönetimini yapma.
MYBP044 İçerik Yönetim Sistemi
(1-1)2
İçerik yönetim sistemini kurma, içerik yönetim sistemini
yönetmek yeterlikleri kazandırma.
MYBP045 Yazılım Mimarileri
(1-1)2
Gereksinimleri belirlemek ve yapılacak yazılımı analiz
etmek, Yazılım geliştirme modeli ve yazılım mimarisini
seçip, tasarım araçlarını kullanarak, gereksinimlere uygun
yazılımı tasarlamak, sonrasında yazılımı kodlamak, dosya
sürüm kontrol araçlarını kullanıp, Test araçlarını
kullanarak, yazılımın testini yapmak.
MYKY001 Kalite Yönetim Sistemleri
(2-0)2
Bu dersin amacı öğrencilerin BT ile ilişkili sistem
geliştirmede uygulanan kalite süreciyle ilgili bilgiler
edinmelerini sağlamaktır. Kalite kontrolü ve kalite
güvencesi
projelerin
ölçümlendiği
standartların
yerleştirilmesine dayanır. Bu da son ürünün
gereksinimleri karşıladığından emin olmak amacıyla
yapılan gözden geçirmeler, testler ve denetimlerle
yürütülür.
.
*(Teorik-Uygulama)AKTS
Download

ders içerikleri