MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı
Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru
Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş
O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ
Telefon No: 0352 322 20 15
Bölüm2 : Bileşim ve İçeriğindeki Maddeler
MADDE
Taş Elyaf
Terpolimer
Fenol-Üre Formaldehit
Kondanse Polimer
MİKTAR (AĞIRLIK %)
95-100
0–5
Ürene göre değişir
Ürüne göre değişir
Bileşenler
SiO2 (Silicate)
CaO
MgO
Na2 O
Al2 O3
Fe2 O3
B2 O3
K2 O
Kaplama: Çıplak ya da Sarı ya da Siyah Cam Tülü, Cam Kumaşı , Alüminyum Folyo ya da
Rabitz Teli Dikili.(Borular için çıplak ya da alüminyum folyo kaplı)
Bölüm 3 : Tehlike Tanımlanması
En Önemli Tehlikeleri:
WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Dünya Sağlık Örgütünün bir çalışma grubu olan Uluslararası
Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC), yapılan elyaflaşmalarda risk faktörünü değerlendirdi ve
sonuç olarak sıklıkla kullanılan camyünü, taşyünü ve cüruf yünü gibi camsı elyaf yünlerinin
insanlara kanserojen riski taşımadığı bildirildi (3. Grup). Bu nedenle içine bir çözünür tiplerini de
katabileceğimiz bütün mineral yünler üçüncü risk grubuna dâhildir. Camyünü kanserojenlik
sınıflandırmasında çay, floresan ve kafein gibi ürünlerin bulunduğu, hakkında yeterli veri
olmayan 3.grup malzemeler içersinde yer almaktadır.
Yangın ve Patlama Tehlikeleri:
Reçine, kâğıt ya da plastik kaplama yanıp dumana neden olabilir.
Spesifik Tehlikeler:
Yok
Bölüm 4: İlk Yardım Tedbirleri
İlk Yardım Yolları
Maruz Kalma Yollarına Bağlı Bilgiler
Soluma: Solunan yerden uzaklaşın. Boğazınızı su ile çalkalayın ve burnunuzu temizleyin.
Cilt Etkileşimi: Düzgünce sıcak su ve sabun ile yıkayın. Alerji durumunda doktora danışın.
Tehlikeli mekanik bir tahriştir.
Göz Etkileşimi: Bol miktarda su ile en azından 15 dakika temizleyin. Eğer tahriş olma durumu
devam ediyorsa doktora danışın.
Sindirim: Yok
Bölüm 5: Yangın Dayanımı
Söndüren Malzemeler: Su, püskürtülen su, köpük, CO
Yangın Söndürme Talimatları: Spesifik koşullar yok
Bölüm 6: Kaza ile Saçılma veya Yayılma Talimatları
Kişisel tedbirler: Çok yüksek madde konsantrasyonu durumunda 8. bölümde tarif edilecek olan
kişisel koruma malzemelerini kullanın.
Çevresel Tedbirler
Dökülme ve Saçılma Prosedürü: Büyük parçaları kaldırın ve bertaraf edin.Tozları süpürün.eğer
süpürme için gerekli ise toz bastırıcı kullanın.
Bölüm 7: İşleme ve Depolama
İşleme
*Teknik Koşullar
*Önlemler
*Güvenli İşleme Önerisi
: Spesifik koşullar yok
: Yok
: Yok
Depolama
*Teknik Koşullar
: Spesifik koşullar yok
*Uygun Depolama Koşulu
: Plastik kaplı değil ise kuru ortamlarda
*Birbiri ile Durmayacak Ürünler : Yok
*Ambalajlama Malzemesi
: Karton kutu ya da polietilen ambalaj
*Öneriler
: Spesifik öneri yok
Bölüm 8: Temas Anı Kontrolü
Kişisel Korunma
Mühendislik Malzemesi: Kesmek için testere yerine bıçak kullanılan
Kişisel Koruyucu Malzemeler
-Solunum Korunması
:Eğer kullanılan ürünler sınırlı bir atmosfer içersinde bulunuyorsa
ya da toz üretebiliyorsa (Örn:2.0 elyaf / ml ve yukarısı),P1 tipi bir maske takmak önerilir.
-Ellerin Korunması
-Gözlerin Korunması
-Cilt ve Beden korunması
: Eldiven
: Gözlük
: Tam Kapalı Kıyafet ve Botlar
İş kıyafetlerinizi, elyafın taşınmasını önlemek için ,diğer çamaşırlardan ayrı yıkayınız.
Hijyen Malzemeleri
: Eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.Eğer yeterli havalandırma
mevcut değilse mekanik bir havalandırma sistemi ile kalan tozu önerilen seviyelerin altında
tutunuz.
Maruz Kalma Limit Değeri : 2.0 elyaf /mı (1)
(1) : þ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (HSE) Maruz Kalma Limitleri -1996 İngiltere
Üretim sırasında ölçülen değer: 0,045 fiber/ml
Bölüm 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Fiziksel Hali
Formu
: Katı
: Levha ,şilte,mat ve dökme formunda homojen yapıda mineral yün
Fasoner
: 100 -220 WC
Elyaf Dağılımı
: Rastgele
Renk
: Sarımsı Yeşil
Koku
:Yok
pH
:Yok
Azami Hizmet Sıcaklığı
:760 º C (Genel olarak ürüne bağlıdır.)
Parlama Noktası
:Yok
Patlama Özellikleri
:Yok
Yoğunluğu
:30 to 200 kg / m
Suda Çözünme
:Yok
Bölüm 10 : Stability and Reactivity
Kararlılık
:760 º C ye kadar kararlılığını korur.
Beraber Durmayacağı Kimyasal :Yok
Tehlikeli Reaksiyonlar
:Yok
Çözülme Ürünleri
:200 º C ‘nin üzerine ürün ısıtıldığında bağlayıcı havaya
verilir
Bölüm 11: Toksikolojik Bilgiler
Akut Toksisite
:Yok
Kronik Toksisite
:Dünya Sağlık Örgütü ‘nün (WHO) bir çalışma grubu olan
Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu’na (IARC) göre
kanserojen ihtiva etmez.
Bölüm 12: Ekolojik Bilgiler
Çevre için bir risk oluşturmaz. Yeniden işlenip kullanabilir hale getirilebilir ürünlerdir.
Bölüm 13: Atıkların Yönetimi
Kalıntılardan Çıkan Atık : Zorunlu kanun ,kural ve prosedürlere bağlı kalarak bertaraf edilir.
Atıkların Paketlemesi
: Zorunlu kanun ,kural ve prosedürlere bağlı kalarak bertaraf edilir.
Bölüm 14: Nakliye Bilgileri
Spesifik kurallar yoktur.
Bölüm 15: Diğer Bilgiler
Daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler üretici firma ile temas kurabilirler.(Adres bu dokümanın
ilk sayfasında verilmiştir.)
Bu dökümanda verilen bilgiler 05.05.2008 tarihli belgelerimizin içinde mevcut bilgilere
dayanmaktadır.
Ürünün tarif edilenden farklı bir şekilde, farklı uygulamalar için kullanılması karşında
karşılaşılabilecek olası riskler için kullanıcıların dikkatini çekmek içindir.
Download

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MADDE MİKTAR