Değerli SSUK Bileşenleri,
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) ile işbirliği içinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Derneği tarafından 26-29 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul The Marmara Oteli’nde düzenlenecek olan
6. Avrupa Tütün ve Sağlık Konferansı (ECTOH 2014) ile bütünleşik olarak, SSUK bileşeni kurumların bir
araya gelmesi ile kurumların çalışmalarının tanıtılacağı ve ulusal tütün kontrolünde durum
değerlendirmesinin yapılacağı SSUK Sempozyum toplantısı, konferansın ilk günü, 26 Mart 2014
tarihinde 09:00-12:30 saatleri arasında düzenlenecektir.
Toplantıda danışman ve asli SSUK üyesi kurumların son 1.5 yılda yaptıkları çalışmaları özetleyen
sunumlar yapmalarının istenmesi üzerine, kurum temsilcileri tarafından bildirilen konuşma talepleri
doğrultusunda hazırlanan program aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
Tütün kontrolünde önde gelen yerli ve yabancı uzman, akademisyen, idareci, uygulayıcı ve
savunucuları bir araya getirecek olan ECTOH 2014’ün bilgi, deneyim ve görüş alışverişi için son derece
verimli bir platform oluşturacağına inanıyoruz. Bu olanaktan olabildiğince yararlanmak üzere kurum
üye ve çalışanlarınızın hem SSUK Sempozyumuna, hem de ECTOH 2014’ün bilimsel programına
katılımının sağlanması hususunu kurumunuzun yetkili karar mercilerinin dikkatine sunarız.
Her iki etkinliğe katılacak üye ve çalışanlarınız için, konferans organizasyonuna e-posta mesajı veya
telefonla bilgi verilmesi, katılımcıların kayıtlarının önceden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede, organizasyon firması yetkilisi Gözde Yiven’e [email protected] adresinden veya 0
216 580 90 00 nolu telefondan ulaşarak kayıta ilişkin tüm bilgileri edinmek ve katılımcıların kayıtlarını
yaptırmak mümkündür.
26 Mart 2014 sabahı düzenlenecek ve aşağıda programı yer alan SSUK Sempozyumu’na kayıt ücretsiz
olup, bunu takip eden ECTOH 2014 programına ( http://ectoh.org/?p=programme ) katılım ise kayıt
ücretine tabidir.
SSUK Sempozyumu ve ECTOH 2014’te buluşmak dileğiyle…
Efza EVRENGİL
SSUK Genel Sekreteri
ECTOH 2014 İcra Komitesi
Üyesi, Sekreter
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
SSUK Başkanı
ECTOH 2014
İcra Komitesi Başkanı
ECTOH 2014 çerçevesinde
SSUK SEMPOZYUMU: TÜTÜN KONTROLÜNDE DURUM DEĞERLENDİRME
26 Mart 2014
The Marmara Hotel Taksim, İstanbul
PROGRAM
08:00-09:00
Kayıt
Oturum başkanları
Prof. Dr. Tezer KUTLUK (SSUK Başkanı)
Prof. Dr. Elif DAĞLI (SSUK Eski Başkanı)
09:00-09:15
Açılış
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
09:15-10:15
SSUK Danışman Üye Durum Raporları
Sağlık Bakanlığı, Dr. Sertaç POLAT (15 dak.)
-Mevzuat geliştirme çalışmaları
-Tütün kontrolü politikaları koordinasyonu
-Denetim çalışmaları
-Toplumun bilgilendirilmesi çalışmaları
-Sigara bırakma çalışmaları
-İzleme ve değerlendirme çalışmaları
TAPDK, N. Ümran APAY ve Hasan ŞİŞİK (15 dak.)
-Mevzuat geliştirme çalışmaları
-Tütün mamulleri piyasa düzenlemeleri
-Birleşik uyarı geliştirme çalışmaları
-Satış belgesi çalışmaları
-Yaptırım çalışmaları
-Üretim ve satış verileri
DSÖ Türkiye Ofisi, Dr. Toker ERGÜDER (10 dak.)
-DSÖ çalışmaları
TÜİK, Mehmet GÜNAL (10 dak.)
-Türkiye’de tütün istatistikleri
RTÜK, İbrahim USLU (5 dak.)
4207 sayılı Yasa çerçevesinde yürütülen çalışmalar
Tütün Eksperleri Derneği, Haydar POLAT (5 dak.)
-Dernek çalışmaları
10:15-10:30
Kahve molası
10:30-12:00
SSUK Asli Üye Durum Raporları
Türk Tabipleri Birliği, Doç. Dr. Özen AŞUT (8 dak.)
-Birlik çalışmaları
HASUDER, Prof. Dr. Dilek ASLAN (8 dak.)
-Dernek çalışmaları
Türk Toraks Derneği, Doç. Dr. Osman ELBEK (15 dak.)
-Tütün kontrolü çalışmaları
-Sigara bıraktırma çalışmaları
Sağlık Enstitüsü Derneği, Prof. Dr. Pınar AY (15 dak.)
-Uyum değerlendirme çalışmaları
Türk Akciğer Kanseri Derneği, Prof. Dr. Celal KARLIKAYA (8 dak.)
-Dernek çalışmaları
Temiz Nefes Sigarasız Yaşam Derneği, Zeki ÇAĞLAR (8 dak.)
-Dernek çalışmaları
Tıp Hukuku Derneği, Av. Sunay AKYILDIZ (8 dak.)
-Dernek çalışmaları
Tüketici Hakları Derneği, Sinan VARGI (8 dak.)
-Dernek çalışmaları
Türk Dişhekimleri Birliği, Dr. Gülser KILINÇ (8 dak.)
-Birlik Çalışmaları
12:00-12:30
Tartışma ve Değerlendirme
12:30-13:30
Öğle yemeği
Download

(SSUK) ile işbirliği içinde, Türk Kanser Araştırma ve Sava