AĞUSTOS 2014
01 Ağustos 2014 - Bloomberg TV Canlı yayın
TUROB Başkanı Timur Bayındır, Bloomberg Tv'de,
Hande Berktan'ın sunduğu, İş Dünyası adlı programa
Canlı Yayın konuğu olarak katılmış olup, sektörel
gelişmeleri değerlendirmiştir.
06 Ağustos 2014 - TUROB Yönetim Kurulu Toplantısı
TUROB Yönetim Kurulu Toplantısı Merkez Ofiste
gerçekleşmiştir.
06 Ağustos 2014 - Symcon ile görüşme
TUROBun kasım ayında gerçekleştireceği Türkiye
01 Ağustos 2014 - İsviçre Konsolosluğu Resepsiyonu
Otelcilik Zirvesi detayları konusunda Symcon ile Merkez
İsviçre Milli Günü, İstanbul’da 1 Ağustos 2014 Ofiste toplantı gerçekleştirilmiştir.
tarihinde İsviçre Başkonsolosu Monika Schmutz Kırgöz
’ün ev sahipliğinde, Swissôtel The Bosphorus’da 06 Ağustos 2014 - Leyla Sürmeli ile görüşme
düzenlenen resmi resepsiyon ile kutlandı. Davete Leyla Sürmeli ile Merkez Ofiste yapılan toplantıya
Başkan Timur Bayındır ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ferbal Başkan Timur Bayındır ve Genel Müdür İsmail Taşdemir
Yaman katıldı.
katılmıştır.
05 Ağustos 2014 - CNBC-E Tv Canlı Yayın
TUROB Başkanı Timur Bayındır, CNBC-E Tv'de, Burcu
Göksüzoğlu'nun sunduğu, "Sormak Lazım" adlı
programa Canlı Yayın konuğu olarak katılmış olup,
sektörel gelişmeleri değerlendirmiştir.
12 Ağustos 2014 - TUROB Geleneksel Eşli Yaz Gecesi B
TUROB Geleneksel Eşli Yaz Gecesi Buluşması 12 Ağustos
2014 tarihinde Çınar Hotel ev sahipliğinde
gerçekleşti.Geceye başta İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu, Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Kazım Tekin,
İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Bakırköy
15 Ağustos 2014 - Beltur A.Ş. Zİyareti
Kaymakamı Adem Öztürk, olmak üzere çok sayıda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTUR sektör temsilcisi ve profesyonel yönetici katıldı.
A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Ketenci makamında ziyaret
edilmiştir. Ziyaret esnasında; TUROB Üye Kartlarına 13 Ağustos 2014 - TUROB Hukuk Komitesi toplantısı
BELTUR A.Ş. işletmelerinde özel indirim uygulanması, TUROB Hukuk Komitesi toplantısı Merkez Ofisde
düzenlenecek bir TUROB Organizasyonunun BELTUR gerçekleşti.
A.Ş. işletmelerinden birinin ev sahipliğinde
gerçekleştirilmesi, BELTUR A.Ş. işletmelerinin otellerde 26 Ağustos 2014 - Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
tanıtılması konusunda işbirliği yapılması ile sektörel Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi
gelişmeler değerlendirilmiştir. Ziyarete TUROB Genel Toplantısı
Müdürü İsmail Taşdemir ve BELTUR A.Ş. İşletmeler Ankara'da düzenlenen toplantı, Kültür ve Turizm
Müdürü Fatih Karaçam iştirak etmiştir.
Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı
ile tanıtım slaytı ile başlamıştır. TUYUP Avrupa Birliği
20 Ağustos 2014 - TUROB Yönetim Kurulu Toplantısı
tarafından desteklenen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
TUROB Yönetim Kurulu Toplantısı Merkez Ofiste projesidir. 14 Temmuz 2016’da sona erecek Proje
gerçekleşmiştir.
kapsamında 30 ay boyunca eğitimler ve turizm sektörü
için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Toplantıya
Birliğimiz Ankara Sorumlusu Özlem Dağ katılmıştır.
22 Ağustos 2014 - Bugün Gazetesi ile röportaj
26 Ağustos 2014 - SKAL İstanbul ile görüşme
Bugün GazetesinİN Başkan Timur Bayındır ile yaptığı TUROB Başkanı Timur Bayındır, SKAL İstanbul Başkanı
röportaj Harem Hotel'de gerçekleşmiştir.
Feza Solaklar ile sektördeki son dönem gelişmeler ve
yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı
25 Ağustos 2014 - Üsküdar Belediyesi Ziyareti
yapmıştır.
Üsküdar Belediyesi İstihdam Merkezi ve TUROB
arasında başlatılacak olan projeye ilişkin yapılan 26 Ağustos 2014 - Bank Pozitif ile toplantı
ziyarette, TUROB üyesi tesislerde ihtiyaca yönelik Bank Pozitif Kurumsal Krediler Müdürü Aykut Akın
uygun istihdam sağlanabilmesi konusunda görüş alış- TUROB'u ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında sektördeki
verişinde bulunuldu. Toplantıya Genel Müdür İsmail son gelişmeler ile finansal alandaki çalşmalar
Taşdemir ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ferbal Yaman değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantıya TUROB
katıldı.
Başkanı Timur Bayındır ile TUROB Genel Müdürü İsmail
Taşdemir iştirak etmiştir.
26 Ağustos 2014 - TUROB "Japon-Türk Ortak Yemek
Resepsiyonu"
28 Ağustos 2014 - TUROB'tan TİM'e ziyaret
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Topkapı Turizm sektörünün "Hizmet İhracatı" teşviklerinden
Sarayı'nda düzenlenen "Japon-Türk Ortak Yemek yararlandırılması konusunda görüş alışverişinde
Resepsiyonu" na Birliğimizi temsilen TUROB Yönetim bulunmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Kurulu Üyesi Esra Değirmenci ve TUROB Genel Hizmet İhracatçıları Birliği Hizmet Komitesi ziyaret
Müdürü İsmail Taşdemir katılmıştır.
edilerek bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu
toplantıya; TUROB Başkanı Timur Bayındır, Genel
27 Ağustos 2014 - Turizm Odaklı Toplu Ulaşım
Müdür İsmail Taşdemir, Dış İlişkiler Sorumlusu Ferbal
Vizyonu Ortak Akıl Konferansı
Yaman ile TİM İlgili Komite Üyeleri; Güven Uçkan, Erdal
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Yavuz, Hüsamettin Kavi ile Şube Şefi Mehmet
İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından “Turizm Kervankıran katılmıştır.
Odaklı Toplu Ulaşım Vizyonu Ortak Akıl Konferansı”
düzenlenmiştir.Barcelo Eresin Hotelde düzenlenen 28 Ağustos 2014 - Grand Hyatt Hotel Ziyaret
konferansa Birliğimizi temsilen TUROB Yönetim Kurulu Başkan Timur Bayındır, yeni Genel Müdür olarak Grand
Üyesi Kasım Zoto katılmıştır.
Hyatt'a atanan Jacques Morand'ı ziyaret ederek,
tebriklerini iletti.
27 Ağustos 2014 - Vip Turizmin Ziyareti
28 Ağustos 2014 - İstanbul Kalkınma Ajansı ile
VIP Turizmin sahibi Ceylan Pirinçcioğlu Başkan Timur görüşme
Bayındır'ı Merkez Ofiste ziyaret ederek, yeni projeleri İstanbul Kalkınma Ajansının sağlık turizmine yönelik
hakkında bilgi verdi.
planladığı mali destek programı hakkında görüş
alışverişinde bulunmak amacıyla, TUROB Merkez Ofiste
yapılan toplantıya Genel Müdür İsmail Taşdemir katıldı.
Download

ağustos 2014