Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
TUYUP PROJESİ İnsana ve Çevreye
Daha Fazla Yatırım Hedefliyor…
Proje 6 Temel Bileşenden Oluşuyor:
Farkındalık Artırma Çalışmaları
Turizm Sektörü İşgücü Analizi
Kupon Eğitim Programı
Ortak Ağ Çalışmaları
Yeşil Yıldız Belgesi Farkındalık Artırma Faaliyetleri
Turizm Sektörü Bilgi Bankası
TUYUP Projesi, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 öncelikleri doğrultusunda yürütülüyor.
www.tuyup.org
TUYUP Proje Ofisi
Adres: And Sokak 8/12 06680 Çankaya / Ankara / Türkiye
T + 90 312 426 02 59
F + 90 312 426 02 44
Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi
Türkiye’de turizme yönelik stratejik
yaklaşımlar gün geçtikçe gelişmekte;
son 10 yılda alt yapı ve tesislere yönelik
yatırımlardaki artış dikkat çekmektedir.
Turizm, gelir ve istihdam yaratıcı etkisi
açısından Türkiye ekonomisinin en
önemli sektörlerinden biridir.
Yaklaşık 1,1 milyon insana iş sağlayan turizm
sektörü, 54 alt ve yan sektörü de doğrudan ya da
dolaylı olarak desteklemektedir. Türkiye turizm
sektörü 2013’te 34,9 milyon yabancı ziyaretçiyle
32,3 milyar $’lık gelir elde etmiştir. 2014 yılı hedefi
ise 36,2 milyon yabancı ziyaretçi ve 35 milyar
$’lık gelirdir. 2015 yılı ve sonrasında da bu artışın
sürmesi öngörülmektedir.
Türkiye’de deniz turizminin yanı sıra sağlık, termal,
kış sporları, dağcılık, konferans, fuar, yatçılık, golf
ve ekolojik turizm de gelişmektedir.
Turizm yatırımlar, sürdürülebilirlik ve potansiyel
gelecek açısından umut vaat eden bir sektördür.
Gelişme ivmesinin devamı için kapsamlı, tutarlı ve
stratejik çalışmaların bir bütün olarak ele alınması
gerekir.
FARK
YARATMAK
İÇİN TUYUP
Türkiye Turizm Stratejisi 2023, ilgili kurum ve
kuruluşların sektöre yönelik stratejik vizyonlarını
kapsamaktadır. Strateji Belgesi’nde 2023 yılı
hedefi “50 milyon turist ve 50 milyar $ gelir”dir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 bu hedeflere
ulaşmak için gerekli yaklaşımları ve atılması
gereken adımları belirlemektedir.
Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için,
turist sayısının yanısıra turistlerden sağlanan
gelirlerin artırılması gerekmektedir. Bunun
için turizm sektöründe kalite, çeşitlilik,
sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, nitelikli insan
gücü ve kararlı uygulamalar “fark yaratacak
unsurlar” olarak ön plana çıkmaktadır.
TUYUP
PROJESİ ve
HEDEFLERİ
2016 yaz döneminde tamamlanması
planlanan TUYUP Projesi, Türkiye
genelinde turizm sektöründe faaliyet
gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
İşletme Belgeli yaklaşık 4.000 işletmeyle
(Mart 2014 sayılarına göre) binlerce
çalışan, işveren, sivil toplum örgütü,
akademisyen ve kamu kurumu
temsilcisine doğrudan ulaşacak.
“İnsana, Doğaya, Geleceğe Yatırım” sloganıyla yola
çıkan proje özellikle, ön büro, servis, kat hizmetleri
ve mutfak alanlarında istihdam edilen personelin
niteliklerinin artırılmasını, mesleki ve teknik
becerilerinin sektörün beklentileri ve AB standartları
doğrultusunda geliştirilmesini hedefliyor.
Proje kapsamındaki çalışmalar içerisinde yer alan
“Yeşil Yıldız Belgesi Farkındalık Artırma Faaliyetleri” ile
çevreye duyarlı turizm işletmelerinin çoğaltılması ve
bu alanda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Türkiye çapında 50’den fazla bilgilendirme toplantısı,
kapsamlı mesleki eğitim ve dil kursları, çok sayıda
yazılı-görsel bilgilendirme ve eğitim materyali ve
sektör için önemli bir başvuru kaynağı olacak bir
portal ile bilgi bankası oluşturulması TUYUP Projesi
kapsamında yürütülecek stratejik çalışmalar arasında
yer almaktadır. TUYUP Projesi’nin Türk turizmine
önemli ve kalıcı katkılarda bulunması hedefleniyor.
Download

Proje Broşürü