ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.UYG.2015/89-404
GÜRCİSTAN HK.
Bursa, 20/01/2015
E-POSTA
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 28
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM)’den alınan19.01.2015 tarih ve 2015/54-129 sayılı yazıda, ülkemiz ile Gürcistan
arasında gümrük alanındaki tüm konuların en üst düzeyde ele alınabilmesini teminen, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından 28-29 Ocak 2015 tarihlerinde
Gürcistan/Tiflis’e resmi bir ziyaret gerçekleştirileceği ve Gürcistan Maliye Bakanı Sayın
Nodar KHADURİ ile ikili temaslarda bulunulacağı belirtilmektedir.
Bu itibarla, sözkonusu yapılacak resmi görüşmelerde gündeme getirilmek üzere,
Türkiye ile Gürcistan arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz ile bahse konu ülke ile
işbirliği imkanları hakkında toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususların,
TİM’ne iletilmesini teminen 22 Ocak 2015 Perşembe gününe kadar
http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form.aspx linkinde yer alan görüş formu
doldurulmak suretiyle Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Kevser SÜLÜN - İdari Memur
Download

Sirküler No: 28 __ GÜRCİSTAN HK