ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/303-1488
SIRBİSTAN SLOVENYA BİLGİ NOTU TALEBİ
Bursa, 04/03/2015
E-POSTA / WEB
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 98
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 03.03.2015 tarih ve 169-487 sayılı yazıda,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 2015 yılı ilk yarısı içinde Gümrük
ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli başkanlığında düzenlenecek Bakanlık heyetleri ile
Sırbistan ve Slovenya ile üst düzey görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ile anılan ziyarette
gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini
teminen, http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form.aspx linkinde yer alan görüş formu
doldurulmak suretiyle en geç 06 Mart 2015 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize
iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

SIRBİSTAN SLOVENYA BİLGİ NOTU TALEBİ