ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.UYG.2014/1363-9256
KOMBOÇYA VE KARADAĞ HAK
Bursa, 13/11/2014
E-POSTA / WEB
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 509
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 21.11.2014 tarih ve 615-2081 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik
Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı’nın 2014 yılının Aralık ayında Phnom Penh’de ve
Türkiye-Karadağ KEK 3. Dönem Toplantısı’nın 5 Aralık 2014 tarihinde Podgorica’da
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ile anılan ziyarette
gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini
teminen, http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form.aspx linkinde yer alan görüş formu
doldurulmak suretiyle en geç 14 Kasım 2014 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize
iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

Sirküler No:509__KAMBOÇYA VE KARADAĞ HK