ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/1498-8581
Bursa, 31/12/2015
RUSYAYA İHRACATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HAKK.
E-POSTA / WEB
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ VE
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
(Rusya’ya İhracat Yapan Üyelere Sirküler No: 442)
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.12.2015 tarih ve 150719
sayılı yazıda, bilindiği üzere ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki siyasi gerilimin ekonomik
yansımaları nedeniyle, başta yaş meyve sebze ve tekstil-konfeksiyon ürünleri ihracatımız olmak üzere,
Rusya ile olan dış ticaretimize konu sektörlerde birtakım olumsuzluklar yaşandığının görüldüğü
bildirilmektedir.
İhracatımızın bahse konu gerilimden ne ölçüde etkilendiği ve bu süreçte karşılaşılan sorunların
çözülmesi amacıyla hangi tedbirlerin alınması gerektiği hususları Bakanlıkları ilgili birimlerince
araştırılmakta olduğu bildirilmekte olup, bu bağlamda, başta İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
olmak üzere çeşitli meslek kuruluşlarının konuya ilişkin bilgi ve çözüm önerilerine başvurmanın
faydalı olacağı düşünüldüğü belirtilmektedir.
Bu çerçevede, tekstil, konfeksiyon, ve deri sektörlerimizin siyasi gerilime sebep olan olayın
yaşandığı 24 Kasım 2015 tarihinden bu yana Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki sorunlardan ne
derece etkilendiğinin tespitinde yararlanılmak üzere görüşüne ihtiyaç duyulan hususlar aşağıda tadat
olunmaktadır:
-İhracatında azalış kaydedilen ürün ve ürün grupları ile ilgili alınabilecek önlemler,
-Rusya’nın ülkemizden ithalatını azalttığı ürün ve ürün gruplarını tedarikte hangi pazarlara
kaydığı konusunda görüş ve tespitler,
-Rusya ile yoğun ticari faaliyeti bulunan ihracatçılarımızın karşılaştığı başlıca sorunlar,
-Rusya ile ticarette çeşitli sorunlarla karşılaşan firmalarımızın durumunu iyileştirmek ve
gördükleri zararı hafifletmek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin görüş ve öneriler,
-İhracatçı firmalarımızın Rusya’ya ve Rusya üzerinden başka pazarlara mal göndermede
karşılaştıkları lojistik sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin görüş ve öneriler,
-Dış ticaret istatistiklerine tam olarak yansımayan Rusya’ya özel faturalı satışların (bavul
ticareti) mezkur sorundan ne ölçüde etkilendiği konusunda veri, tahmin ve görüşler,
Bu itibarla, yukarıda zikrolunan hususlara ilişkin görüş ve önerilerin Ekonomi Bakanlığına
iletilmesinin teminen, http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form.aspx linkinde yer alan
görüş formu doldurulmak suretiyle en geç 08 Ocak 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize
iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

RUSYAYA İHRACATTA KARŞILAŞILAN