ATILIM ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihleri
İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınav Tarih
Hazırlık Okulu Saat 10:00)
Öğrenci İşlerince başvuruların Fakülte ve YO’lara İletilmesinin
son günü
Fakülte/YO Başvurularının Değerlendirme Sonuçlarının
Öğrenci İşlerine Bildirilmesi son günü
Sonuçların Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
İlan Edilmesi (Saat 15:00’dan sonra)
Başvurusu Kabul Edilen öğrencilerin
Kesin Kayıt Tarihleri
Ders kayıtları
Derslerin Başlaması
04 - 22 Ocak 2016
25 Ocak 2016
28 Ocak 2016
04 Şubat 2016
05 Şubat 2016
08 - 12 Şubat 2016
10 - 12 Şubat 2016
15 Şubat 2016
Download

Yatay Geçiş Takvimi