Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı
Başvuru Bilgileri
Genel Bilgiler
1. Turizm ve Otel İşletmeciliği 2011 Puan Türü YGS-6
2. Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinden mezun olan öğrenciler ÖSS puanı aranmaksızın mezun
oldukları alanlarında önlisans bölümlerine başvurabilirler.
3. ÖSYM kılavuzundaki 6C Tablosunda belirtilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları
Mezunları ise sınavsız geçiş ile kaydolabilirler.
4. Örgün eğitimden uzaktan eğitim ön lisans programlarına geçiş “Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin
Yönetmelik Hükümleri” ve “Üniversitemiz Yönetmeliklerine” uygun olarak
gerçekleştirilmektedir.
5. Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlarda öğrenci olabilmek için bu programları
ÖSS'de tercih etmek ve (baraj puan ve üstü alarak) yerleşmiş olmak gereklidir.
Ön Lisans Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Banka makbuzu
ÖSYM tarafından gönderilen Sonuç Belgesi
Lise Diploması veya Mezuniyet Belgesi
12 Adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Sureti
İkametgah Belgesi
Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir
yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair" resmi belge.
Öğretim Ücreti Ödemelerinde Kullanılacak Banka IBAN Numaraları
Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi - Şube Kodu: 3700
Hesap Numaraları:
•
•
USD Hesap No: 280 3832-369 (IBAN: TR150013400000280383200081)
TL Hesap No: 280 3832-368 (IBAN: TR420013400000280383200080)
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – [email protected]
Download

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı