NUMUNE TESLİM TUTANAĞI FORMU
Form numune ile birlikte “Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok. No:5 İncek/ANKARA” adresine gönderilmelidir.
A. ANALİZ TALEP EDEN KURULUŞ/KİŞİ BİLGİLERİ
Firma Adı
Yetkilisi
Cep Tel.
Firma Adresi
Telefon
e-posta
Vergi Dairesi
Vergi No
Raporlama
B.
Laboratuvarlararası işbirliği anlaşması kapsamında
Çevre Mevzuatı Kapsamı Dışında
………Nüsha İstiyorum
NUMUNEYE AİT BİLGİLER
Alınan Yerin Adı
Alınan Yerin Adresi
Num. Alındığı Nokta
Numuneyi Alan
Kurum/Kişi
Atıkyağ
Atık
Sediman
Alma Tarihi/Saati
Numunenin Cinsi
Alınış Amacı
Alınma Yöntemi
Su/Atık Su
Deniz Suyu
Toprak
Çevre İzni
İzleme
Anlık
Noktasal
Müşteri Numune
Yönetmelik
Kodu
C.
Arıtma Çamuru
Emisyon
İmisyon
Denetim/Şikâyet
Özel Çalışma
Kompozit (…………………..)
Diğer(…………………….….)
Uygulanan İşlemler
Teslim Şekli
Tablo/ Ek Parametre
No
İSİG
Diğer
Soğuk Ortamda
Asit İlaveli
Elden
…………………..Kapta
Miktarı
Karanlık Ortamda
Koruyucu İlaveli
Kargo
Mühürlü
NEN Kayıt
No
Rapor No
TESLİMATA AİT BİLGİLER (Rapor ve Fatura)
Kargo ile Alıcı Ödemeli gönderiniz.
Posta ile Gönderici Ödemeli gönderiniz.
Laboratuvarınızdan teslim alınacaktır.
Bu form ile Laboratuvarınıza ……………………….……. Adet Numune teslim edilmiştir.
Tutanağı Dolduran
İsim / İmza / Tarih / Kaşe
Numuneyi Teslim Eden
İsim / İmza / Tarih / Kaşe
Numuneyi Teslim Alan
İsim / İmza / Tarih / Kaşe
Önemli Bilgi: Numune resmi kurum aracılığıyla gelmiş ise Analiz Raporu öncelikle resmi kuruma iletilir. Resmi Kurumun “Teslim alındı.”
bilgisinden sonra rapor kopyası Tesise iletilir.
Müşteri istediği analiz metodunu belirtmediği durumda NEN’in belirlediği metotlara göre analiz yapılır.
NEN tarafından doldurulacaktır.
Talep No ve Tarih:……-……………/…….. , ………/………/……………
Yukarda belirtilen şartlar ile Teklif Şartları aynıdır.
Yukarda belirtilen şartlar ile Teklif Şartları farklıdır. Farklar işletme ile görüşülmüş ve Teklif Metni / Tutanak Formu yenilenmiştir.
G-P19-F03 / 00 / 11.03.2014
Baskı:04
Sayfa ……… / ………
Download

u tc bartın 1. asliye hukuk mahkemesinden tc bar m tc bar m