Numune
Toprak
Gereken Şartlar
- Naylon torba içerisinde en az 1 kg (taşsız) ağırlıkta,
Numuneleri
- Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalı,
Bitki
- Bez torba içerisinde en az 100-200 adet yaprak örneği,
Numuneleri
- Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı ayrı bir etiket
olmalı
Gübre
Numuneleri
- Orijinal ambalajında; ağzı açılmamış plastik şişe, cam şişe, kutu,
veya
ağzı
kilitli
poşetlerde
minimum
örnek
miktarı
katı
gübrelerde en az ½ kg, sıvı gübrelerde en az 500 ml olmalıdır.
- Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı ayrı bir etiket
olmalı
Sulama Suyu
- 1 Lt plastik şişe
- Talep edilen analize göre TS EN ISO 5667-3 nolu standartta
belirtilen şartlar
- Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı ayrı bir etiket
olmalı
Zeytin
Numuneleri
- Orijinal ambalajında veya plastik, cam, naylon veya teneke
ambalajında en az 250 gr X2 adet
- Salamura suyunda yapılacak olan analizler için numune salamura
içermelidir
- Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalı
Zeytinyağı
Numuneleri
- Orijinal ambalajında veya plastik, cam veya teneke ambalajında
en az 200 mL hacminde,
- Duyusal analiz için en az 500 mL X2 adet hacimde olmalıdır.
- Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalı
Download

Her numune için num