Ek-9A
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
Belge No
Düzenleme Tarihi
: Y-41/135/2010
Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru, Atık, Atık Yağ, Emisyon, Sürekli Emisyon
:
Ölçüm Sistemleri, İmisyon, Gürültü, Titreşim, Numune Alma
: 24.03.2010
Laboratuvar Adı
: Barem Çevre Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres
: İstasyon Mah. 1464 Sokak No:17 Gebze/KOCAELİ
Kapsam
Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste’de belirtilen kapsamda 5 Eylül 2008 tarih ve 26988 sayılı R.G.de
yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ne göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor
hazırlamaya yetkilidir.
BELGENİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ
:
14.03.2010
BİTİŞ TARİHİ
:
14.03.2014
EK: PARAMETRE LİSTESİ (17 sayfa)
Sebahattin DÖKMECİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Revizyon
Tarihi/No:05.04.2013/04
: PARAMETRE
LİSTESİ
(4 Sayfa )
Yenileme Tarihi/No:-
Download

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ ÇEVRE ÖL