GİZEM KUÇAK TOPRAK
Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara – Türkiye
Tel: 0 312 586 88 77
E-Mail: [email protected]
Eğitim
Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina
Bilgisi
Yüksek Lisans Eğitimi (2010-2013)- Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Bina Bilgisi
Lisans Eğitimi (2004-2009)- Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümü
Çalışma Deneyimleri
2009
Yardımcı Öğrenci, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. Sınıf Atölye Dersi
2009
Mimar, A&GM Mimarlık – Mimar Ali KUÇAK
2010
Mimar, KOSGEB / Ankara
2010
Mimar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
2013
Atilim Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
– Araştırma Görevlisi
Alışveriş merkezi, sağlık merkezi ve sanayi yapıları projelerinin tasarım ve uygulama
süreçleri
Türkiye genelinde KOSGEB’e ait yapıların tadilat projelerinin tasarlanması ve
hazırlanması işi
Mesleki denetim birimi yürütücülüğü, serbest ve ücretli çalışan mimarlar komisyonu,
soruşturma uzlaştırma komisyonu, öğrenci komisyonu, yeni mezun mimarlar komisyonu,
çevre değerlendirme komisyonu, ar-ge komisyonu yürütücülüğü, 2014 mimarlığın
sosyal forumu etkinliği düzenlenmesi, 2014 mimarlığın sosyal forumu atölye
yürütücülüğü (yrd. doç. dr. emel akın ile birlikte)
Yüksek Lisans Tezi
1930 Yılından Günümüze Yarışma Projeleri İçinde Konut Mimarisine Yönelik Projelerin
Yeri Ve Değerlendirilmesi
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Kuçak Toprak, G., Bölükbaş Dayı, E. 2013, " Doğal Afetlerin Oluşumunda Ve Ekolojik
Dengenin Bozulmasında Yapılaşmanın Rolü / The Role Of Structuring In Natural
Disasters And Deteriorating Ecological Balance", 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam
Kongresi (Yaşanabilir Kentler), Bursa, Türkiye
Hazırlanan Patent Raporları
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Katlanabilir Afet/Acil Durum Yapısı – Tasarımcı: Mimar
Ertuğrul Ertan, Destekleyen ve Patent Alan Kurum: Mimarlar Odası Ankara Şubesi
1
ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Raporları
2011
Çankaya Belediyesi 26237 ada 30 parsel için hazırlanan 23321,50 m2 inşaat
alanına sahip Alışveriş Merkezi projesi
Mamak Belediyesi 39658 ada 5 parsel için hazırlanan 39949,94 m2 inşaat
alanına sahip Konut Kulesi projesi
Çankaya Belediyesi 27458 ada 1 parsel için hazırlanan 28731,35 m2 inşaat
alanına sahip İş Merkezi projesi
2012
Çankaya Belediyesi 7838 ada 1 parsel için hazırlanan 80214.14 m2 inşaat
alanına sahip Ticari Alanı
Yenimahalle Belediyesi 43312 ada 4 parsel için hazırlanan 77992.00 m2 inşaat
alanına sahip Ticari Alanı
Yenimahalle Belediyesi 63306 ada 2 parsel için hazırlanan 145803,44 m2
inşaat alanına sahip Kentsel Tasarım Alanı
Çankaya Belediyesi 28515 ada 3 parsel için hazırlanan 136898.84 m2 inşaat
alanına sahip Ticari Alan VE Konut Kulesi projesi
Çankaya Belediyesi 28650 ada 1 parsel için hazırlanan 15417 inşaat alanına
sahip Ticari Alan ve Konut Kulesi projesi
Çankaya Belediyesi 28771 ada 1 parsel için hazırlanan 70806,21 inşaat alanına
sahip Konut Kulesi projesi
Çankaya Belediyesi 28584 ada 2 parsel için hazırlanan 25104.78 inşaat alanına
sahip Konut Kulesi projesi
2013
Yenimahalle Belediyesi 43574 ada 3 parsel için hazırlanan 172384.96 m2 inşaat
alanına sahip Alışveriş Merkezi ve Otel projesi
Workshop, Aktiviteler ve Düzenlenen Etkinlikler
2013:
Balkanlar Mimari / Teknik Gezisi (Düzenleme ve Katılım)
2013:
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 42. Dönem Olağan Genel Kurulu
(Düzenlenmesinde yer alınmıştır)
2013:
Mimarlık Öğrencileri Mimarlık Eğitimini Tartışıyor Etkinliği (Düzenlenmesinde
yer alınmıştır)
2013:
Bir Mimar – Bir Eser Gezi Etkinliği (Düzenlenmesinde yer alınmıştır)
2010-2013: Mimarlık Haftası Etkinlikleri / Mimarlar Odası Ankara Şubesi
(Düzenlenmesinde yer alınmıştır)
2010-2013: 30/40/50 Yıl Mimarlık Ödülleri (Düzenlenmesinde yer alınmıştır)
2010-2013: Serbest Mimarlar ile Meslek Söyleşileri (Düzenlenmesinde yer alınmıştır)
2008:
Mardin Kentsel Sit Alanı 2008 Yılı 2. Etap Rölöve Tespit Çalışması (Katılım)
2008:
EWSAD 2008 Atölye Çalışmaları – Gazi Üniversitesi (Katılım)
2009:
Afsad Fotoğrafçılık Kursu Sertifika Programı (Katılım)
2
Alınan Dereceler
Yüksek Lisans Onur Öğrencisi – Ortalama: 4,00/4,00
Lisans Fakülte Birinciliği, Onur Öğrenciliği – Ortalama: 3,47 / 4,00
Ekolojik Ev Öğrenci Proje Yarışması (2009) – Mansiyon Ödülü
Afsad Fotoğrafçılık Kursu İlk Kur Yarışması – Birincilik Derecesi
Tasarım Ve Uygulanma Sürecinde İçerisinde Yer Alınan Projeler
Ankara Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Projesi (Mimar Ali Kuçak ile birlikte)
Irak 250 Konutluk Yaşam Alanı Konsept Proje (Mimar Ali Kuçak ile birlikte)
Irak 3000 Konutluk Yaşam Alanı ve Kentsel Tasarım Konsept Proje (Mimar Ali Kuçak ile
birlikte)
Ankara Hidromek Sanayi Yapısı (Mimar Ali Kuçak ile birlikte)
Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi – KETEM Sağlık Yapısı (Mimar Ali Kuçak
ile birlikte)
Çağdaş Alışveriş Merkezi Yapıları (Mimar Ali Kuçak ile birlikte)
AFAD (Afet ve Acil Durum) Sanayi ve Depo Yapıları (Mimar Ali Kuçak ve Mimar
Gökhan Toprak ile birlikte)
Doğa Koleji Eğitim Yerleşkesi Konsept Projes (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte)
Ofis Merkezi Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte) – Dar Es
Salaam / TANZANIA
Banka Binası Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte) – Dar Es
Salaam / TANZANIA
U.S. AID Yurt Binası Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte) – Dar Es
Salaam / TANZANIA
12 Villa Yerleşkesi Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte)– Dar Es
Salaam / TANZANIA
85 Odalı Otel &AVM Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte)– Dar Es
SALAAM / TANZANIA
1048 Konut&Sosyal Merkez Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte)–
Erbil / IRAK
Spor Merkezi Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte)– Erbil / IRAQ
568 Konut Doktorlar Sitesi Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile birlikte) –
Bagdad / IRAK
Raytvan Hotel, 5 Yıldızlı Otel Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile
birlikte)– Van / TÜRKİYE
4 Yıldızlı Otel&Konferans Salonu Mimari Konsept Projesi (Mimar Gökhan Toprak ile
birlikte) – Tatvan / TÜRKİYE
3
Yarışma Raportörlük Deneyimleri
Tmmob Öğrenci Evi Mimari Proje Fikir Yarışması (Yarışma tamamlanmamıştır)
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi İdare Binası (Yarışma tamamlanmamıştır)
Mamak Cezaevi Mimari Proje Fikir Yarışması
Mimari İlgi Alanları:
Mimari Fotoğrafçılık
Mimari Yarışma Projeleri
Konut Tasarımı
4
Download

ÖZGEÇMİŞ 26 - Atılım Üniversitesi | Mimarlık Bölümü