TFSF adına AFSAD
FIAP 37. Gençlik Bienali-Türkiye
Seçmeleri
AMAÇ:
1- Gençliği erken yaşta fotoğrafla buluşturmak, tanıştırmaktır. TFSF adına ''Gençlik
Bienalleri''ni düzenleyen AFSAD, daha önce olduğu gibi, bu yıl da, bienal çerçevesinde
gençliğe 7 Haziran 2015 tarihine kadar her pazar günü, karşılıksız fotoğraf eğitimi verecektir.
AFSAD diğer TFSF üyesi dernekleri de benzer bir katkıya davet etmektedir.
2- Bu çalışmayla, Sırbistan'da yapılacak olan, 37.Gençlik Bienali'ne gidecek ülke fotoğrafları
belirlenecektir.
KONU:
''Serbest''
KATEGORİLER:
1. kategori: 16 yaşa kadar (01.06.1999'dan sonra doğanlar) için Sayısal Renkli/Siyah-Beyaz
ayrımı yoktur;
2. kategori: 17-21 yaş (01.06.1991-1999 arası doğanlar) için Sayısal Renkli/Siyah-Beyaz
ayrımı yoktur.
GENEL KATILIM KOŞULLARI:
1) Her yaş kendi kategorisine katılabilir.
2) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3) Katılım için herhangi bir dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur.
4) Yarışma; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında, 21 yaş
ve altında yaşlardaki tüm gençlere açıktır.
5) Reşit olmayan katılımcılar ekte gösterilen ''Veli İzin Belgesi''ni, “AFSAD Bestekar Sok.
28/21 Kavaklıdere-Ankara” adresine ıslak imzalı olarak göndermekle yükümlüdür.
6) Katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) fotoğrafla katılabilir.
7) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
8) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu
katılımcıya aittir.
1/6
9) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya
katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
10) Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir
yarışmada ödül ve sergileme alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir
kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş
fotoğraflar katılamaz. Aksi takdirde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
12) Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High
Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
13) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla
yarışmaya kabul edilir.
14) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durum
diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
15) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
16) Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
17) Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir
fotoğraf konmayacaktır.
18) Sergilenen fotoğrafların kullanım hakkı AFSAD ve eser sahibine ait olacaktır.
AFSAD, sergilenecek fotoğrafları fotoğrafçı adı belirterek basılı veya sanal ortamda
yayınlayabilir, ticari amaçla kullanamaz. Katılımcıya ayrıca bir telif (kullanım) ücreti
ödenmeyecektir.
19) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
2/6
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
20) Sergileme alan fotoğraflar http://www.afsad.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını
Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yayımlanacaktır.
21) http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesine üye olarak bu fotoğraf yarışmasına
katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır.

Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. 300
dpi ve uzun kenar en az 2400 piksel olmalıdır..

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ,
İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.

Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 4 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Önder Erdoğan için oner veya oerd veya erdo gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (1- “16 yaşa kadar Serbest/Open” >
“16-O”; 2- “16-21 yaş Serbest/Open” > 17+O).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı ( fotoğrafın çekildiği yer ve yıl) toplam karakter
sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin 16 yaş altındaki Önder Erdoğan’ın 1
no’lu, “Çarşıda” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRonde16-O1_carsida.jpg” veya 17 yaş
üstündeki Önder Erdoğan’ın 1 no’lu, “Çarşıda” adlı fotoğrafı için isimlendirme
“TRonde17+O1_carsida.jpg” … gibi.
3/6

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda
[email protected]
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve
katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için AFSAD sorumlu
olmayacaktır.
ÖDÜLLER:
1- Parasal veya ayni ödül verilmeyecektir,
2- Fotoğrafları ülke takımına seçilen katılımcılara, TFSF ve AFSAD onaylı katılım belgesi
verilecektir.
SERGİ / YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi
: 01 Mayıs 2015
Son Fotoğraf Kabul Tarihi
: 22 Mayıs 2015 Cuma saat 23.00 (TSI)
Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi
: 24 Mayıs 2015 Pazar saat 13.30
Sonuçların Açıklanması
: 25 Mayıs 2015 Pazartesi
FOTOĞRAFLARIN SEÇİMİ:
Seçiciler Kurulu toplantısı, AFSAD'da izleyiciye açık olarak yapılacaktır. İzleyici, seçici
kurulun hangi kriterlere göre fotoğrafları seçtiğine tanıklık edecek, fakat yorumlarıyla
katılamayacaktır.
1- Bienale katılacak fotoğrafları seçmeye yönelik elemelerde her iki kategori için önce 30'ar
adet fotoğraf seçilecektir.
2- Her katılımcıdan en fazla 2'şer fotoğraf seçilebilir.
3- Son elemede Bienalde ülkemizi temsil edecek fotoğrafçılardan her iki kategoriden 20'şer
adet olmak üzere, toplam 40 fotoğraf seçilecektir.
Seçici Kurul Toplantısı izleyiciye açık olacağından, sonuçlar aynı gün açıklanmış
sayılacaktır.
Yarışma sonucu AFSAD’ın http://www.afsad.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile
http://www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacaktır.
SEÇİCİ KURUL:
1- Can GAZİALEM
2- Mebrur HATUNOĞLU
3- İsa ÖZDEMİR
Seçici kurul en az 2 kişi ile toplanır.
4/6
TFSF Temsilcisi: İmren Doğan PINAR
Sergi Sekreteri:
Aydan Adsaz GÜMRÜKÇÜ
AFSAD
Bestekar Sok. No: 28/21
Kavaklıdere-ANKARA
Telefon : 0312 417 21 15
0533 738 82 08
Sergi / Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/027 numara
ile onaylanmıştır ve desteklenmektedir.
Sergi seçimi sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(2015/027)
5/6
TFSF adına AFSAD
FIAP 37. Gençlik Bienali-Türkiye Seçmeleri
(Reşit olmayan katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi)

TC Vatandaşlık No
:
Adı Soyadı
:………………………………………………………………..
Doğum Tarihi/Yeri
: ………………………………………………………………..
Ev Adresi
: ………………………………………………………………..
Telefon
: 0312……………………GSM: 0……………………………
E-posta adresi
[email protected]
Sıra
No
Eser Adı
Fotoğrafın Çekildiği Yer/ Yıl
1
2
3
Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.
Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı
kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak,
gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya
gönderilen eser/eserlerin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb
gibi bilumum haklar için AFSAD’a izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni
kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi
veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağımı beyan ederim.
Veli/Vasi
Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
Not: Veli/Vasi İzin Belgesi,
AFSAD Bestekar Sok. 28/21 Kavaklıdere-Ankara
adresine ıslak imzalı olarak gönderilmelidir.
6/6
Download

Katılım Formu