İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2015
Talaşlı İmalatın Analizinde Analitik ve Deneysel Yöntemler
Doç.Dr. Mustafa BAKKAL
1 Nisan 2015, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
Özet
Diğer pek çok mühendislik probleminde olduğu gibi, günümüz sanayinin yüksek kalite ve düşük maliyet
beklentilerinin karşılanabilmesi için temel imalat yöntemlerinden biri olan talaşlı imalatta da modern
mühendislik çözümlerinden kullanılması zorunludur. CNC tezgahların yaygınlaşarak kapasite ve
kabiliyetlerindeki artış, talaşlı imalatı geleneksel deneme-yanılma yöntemi ve usta-çırak ilişkisinin dışına
çıkarmış ve bu yolla deneysel, analitik ve sayısal yöntemlerin talaşlı imalatta kullanımı da yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu sunumda özellikle işlenmesi zor malzemelerin verimli işlenmesine yönelik geliştirilmiş olan
yöntemler ve bu amaçla yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Çalışmada ilk olarak geleceğin yapısal malzemesi
sayılan camsı metallerin (bulk metallic glasses) tanıtımı yapıldıktan sonra bunların işlenmesine yönelik
geliştirilen çözümler sunulacaktır. Ardından CGI (kompakt grafitli dökme demir) malzemenin sanayideki
önemi ve bu malzemelerin derin delik delme işleminin verimli hale getirilmesi için önerilen prosese ait
deneysel, analitik ve modelleme yoluyla elde edilen sonuçlar sunulacaktır. Daha sonra kısaca Titanyum ve
kompozitlerin işlenmesine yönelik çalışmalar ile fakültemiz laboratuvarlarında geliştirilen çevreye duyarlı geri
dönüşüm kompozitleri (TFRP) ve MQL-C yöntemi hakkında bilgi verilecektir.
Özgeçmiş
Mustafa Bakkal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra bir süre YONCATECH
firmasında imalat mühendisi olarak çalışmıştır. 1999 yılında Prof. Dr. Mehmet Demirkol danışmanlığında yüksek lisans
derecesini aldıktan sonra 2001 yılında CALTECH’den Applied Mechanics alanında ikinci yüksek lisans derecesini elde
etmiştir. 2004 yılında North Caroline State Univeristy’den Makina Mühendisliği alanında Doktor ünvanını ve yine aynı
üniversiteden Malzeme Bilimi konusunda Minor derecesini almıştır. Doktora çalışması sırasında ABD’deki Oak Ridge
National Lab, Univ. of Tennessee ve Univ. of Michigan’da çalışmalarda bulunmuştur. Bir kitap çevirisi, 2 adet kitap içinde
bölüm, 30 SCI makale ve 30’un üzerinde uluslararası yayını olup atıf faktörü h=9’dur. 2006 yılından bu yana öğretim
üyesi olarak 1 FP7 projesi danışmanlığı, 4 TÜBİTAK ve 1 SANTEZ projesi yürütücülüğü yapmış olup, danışmanlığında 19
yüksek lisans tezi tamamlanmış, halen devam eden 4 adet doktora tezi ise 2016 yılında tamamlanmış olacaktır. UTİS
(Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu) ve KOMPEGE (Kompozit Malzemeler Sempozyumu) düzenleme kurullarında yer
almaktadır.
Download

makina fakültesi 70. yıl seminerleri 2015