TALEP DEĞERLENDİRME
FORMU
İRTİBAT
Talep No
Tarih
İŞLETME
DANIŞMAN
Firma Adı
Yetkili
Adres
Sabit Tel.
Dahili
Cep Tel.
Faks No
E-Posta
Talep Şekli
İzin
Teyit
Ek Bilgiler
Özel
Ek-1
Ek-2
KAPSAM
E-Posta
Faks
* Ölçümü istenen parametre
Yerinde İnceleme
Tel.
…...….-…...….-……………
işaretlenecektir. Her bir parametre için kaynak sayısı belirtilecektir.
İSTENİLEN HİZMET BİLGİLERİ
Ölçümü istenen parametreler
Talep
Sayı
Ölçümü istenen parametreler
Standart Yanma Gazları
Analizleri
İslilik
Çamur
Analizleri
ANALİZ
Toprak
Flor, Klor
BACA
Su Analizi
Toz
VOC
Sayı
Talep
AYKY Ek-1 Atık Yağ Analizleri
ADDDY Ek-2 Atık Analizleri
PAH
Sedimant
Analizleri
Numunesi Alma
Hidrojen Sülfür /Merkaptan
Pasif Örnekleme
İç
Dış
Aktif Örnekleme
İç
Dış
Çöken Toz
İç
Dış
Ağır Metaller
PM 2,5
Dozimetrik Toz
İSİG
Aydınlatma
Termal Konfor
Organik Gaz ve Buhar
Dozimetrik Organik Gaz ve Buhar
Gürültü (Noktasal)
GÜRÜLTÜ
Tozda Özel Madde
Gürültü (Çevresel)
Gürültü (Dozimetrik)
Kaçak Hesabı
MÜHENDİSLİK
HİZMETİ
Dioksin – Furan
ORTAM
Amonyak
Modelleme
Haritalama
LABORATUVAR SORUMLUSUNUN GÖRÜŞÜ
…………………………………………………….
Dolayı Teşekkür Verilsin.
KAYNAK YÖNETİMİ SORUMLUSU
Giden Evrak Tarih ve Sayı
GEN -
Ölçümün/Ölçümlerin Yapılması İstenen …….…….………...... tarih UYGUNDUR.
Programa göre tarih belirlensin.
Analiz İçin:
Uygundur
ONAY:
G-P02-F01 / 00 / 11.03.2014
Uygun Değildir
ONAY:
Baskı:04
Download

TALEP DEĞERLENDİRME FORMU