İLİ:AKSARAY
TARİH:15.08.2014
TİCARETTE DÜRÜSTLÜK
Muhterem Müslümanlar !
Hayat kitabımız da yüce Rabbimiz
buyuruyor ki; “Ey iman edenler! Mallarınızı
aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak
karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa
başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz
Allah size karşı çok merhametlidir. Kim
haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa,
onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah'a
pek kolaydır.”1
Konumuzla ilgili sevgili peygamberimizin
«Ticarette doğruluktan ayrılmayan kıyamet
gününde Peygamberlerle beraber olacaktır.»2
müjdesi, ticarette dürüst olmanın önemini çok
güzel bir şekilde açıklamaktadır.
Dürüstlük büyük bir erdemdir ve mü ‘minin
özelliklerindendir. Sevgili Peygamberimizin ElEmin sıfatıyla anılmasına sebep olan şey
hayatının her safhasında özü sözü bir dürüst
insan olmasındandır.
Dürüstlüğe en fazla
ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri de ticari
faaliyetlerimizdir. Çünkü ticarette dürüstlük
Müslüman tüccarın en değerli sermayesidir.
Muhterem Müslümanlar!
Rızkın çoğunun ticarette olduğunu belirterek
mü’minleri de ticarete teşvik eden sevgili
peygamberimiz, dürüst tüccarları överken,
ticaretle iştigal edenlere de önemli uyarılarda
bulunmuştur.
Öncelikle ticaretimiz helal yoldan olmalı ve
Helal - haram hassasiyetine titizlikle dikkat
etmeliyiz.
Allah alış-verişi helal, faizi ise haram
kılmıştır.
Helal olan ticaretimize faizi
bulaştırmak,
kazancımızın
bereketini
mahveder.3
Dürüst tüccar, malının kusurunu açıkça
söylemeli, Fahiş fiyata mal satmamalıdır.
Müşteriyi atlatıcı abartılı övgülerden ve yemin
ederek ticaret yapmaktan kaçınmalı. Yine satın
alacağı malı haksız yere kötülememelidir.
Değerli kardeşlerim!
Ticaretimiz tartı ve ölçü üzerine yürüyorsa,
hakkaniyetten asla ayrılmamalıyız. Ölçü ve tartıya
azami derecede dikkat etmeliyiz. Her türlü
yolsuzluğun, ölçü ve tartıda hilenin had safhaya
ulaştığı Şuayp (as)ın kavmi Meyden halkının
kınandığını ve böyle bir hilekârlıklarından dolayı
azaba çarptırıldığını unutmamalıyız. Tartarken,
ölçerken, başkasının hakkına tecavüzün çirkin bir
davranış ve kul hakkı olduğunu bilmeliyiz.4
Alırken,
satarken, borçlanırken, ortaklık
kurarken, hesabımızı ve söz verdiklerimizi kayıt
altına almalıyız. Kur’an’ın en uzun ayetinin5
konusunun bu olduğunu unutmamalı, zira
ticaretimizde ortaya çıkma ihtimali bulunan tüm
anlaşmazlıklar yazıya dökülen ve şahit’lendirilen
delillerle giderilebilir.
Dürüst tüccar şayet ortaklaşa ticaret yapıyorsa
ortaklarına
karşı
hilekârlık
yapmamalı,
ortaklarının hakkını ve hukukunu daima
gözetmelidir. Zira “Allah (cc) kıyamet gününde
yedi
sınıf
insanı
arşın
gölgesinde
gölgelendirecektir. Bunlardan biride Allah (cc)
razı olduğu şekilde bir araya gelen ve
ayrıldıklarında da birbirlerinden razı olan
dürüst ortaklardır…”6
Aziz kardeşlerim!
Sevgili peygamberimiz pazarda sattığı
buğdayın ıslak kısmını gizleyen kimseyi; "Bizi
aldatan bizden değildir""Kusurlu bir malı,
ayıbını söylemeden satmak bir Müslüman'a
helal olmaz”7 diye ikaz etmiştir.
Hutbemi, ticaretinde dürüst ve örnek olanlar
için peygamberimizin yapmış olduğu şu güzel dua
ile bitiriyorum
“Satarken, alırken, alacağını talep ederken
hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye
Allah rahmetiyle muamele eylesin.”8
Hamdi COŞKUN
Yunus Emre Cami-i İ.H, AKSARAY
1 Nisa; 4/29,30
2 Tirmizi, Bûyû, 4 , 250 Hadis, s.62
3 Bakara Sûresi, 2/276
4 Şuara, 26/ 181, 182; Mutaffifîn, 83/1-6, Hûd Sûresi, 11/85, 86
5 Bakara, 2/282
6 Buhari, Ezan, 36
7 - Müslim, İman, 43,164; İbn Mace, Ticarat, 45
8 Buhari, Bûyû, 16
Download

TİCARETTE DÜRÜSTLÜK