İli
:Sinop
Tarih :82.03.2014
‫َّح ِيم‬
ِ ‫بِس ِْم هللا الرَّحْ َم ِن الر‬
ْ‫فَأ َ َّما ْاليَتِي َم فَ ََل تَ ْقهَر‬
:‫قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬
YETİM VE ÖKSÜZLERE MERHAMET
Aziz Mü’minler
Alemlerin Rabbi olan Allah’ın Dini İslamın,
üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de
yetim ve öksüzü gözetmek onlara sahip çıkmak
ve topluma kazandırmaktır.
Duha Suresinde Yüce Allah, Rasülüne
hitaben “seni yetim bulup da barındırmadı
mı? Sakın yetimi aşağılama “(1) buyurmuş,
Maun Suresinde de, “Gördün mü o hesap ve
ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip
kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen
kimsedir”(2) ayetiyle yetimi itip kakanı
yermiş ve kınamıştır.”
Hz. Allah Kur’an’da Nisa Suresi 10.
Ayetinde “gerçekten yetimlerin mallarını
zulmederek yiyenler, karınlarına ancak
ateşle doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir
ateşe gireceklerdir.” Buyurarak özellikle
yetim hakkı yiyenlerin ateş yediklerini ve ateşe
gireceklerini belirtmiştir.
Sevgili Peygamberimiz de “Ben ve
yetime kol kanat geren kimse ile cennette
böyle yan yana olacağız” buyurmuş, işaret
parmağı ile orta parmağını hafifçe aralayarak
yan yana göstermiştir.(3)
Yukarıda okuduğum Hadisi şerifte de
“Müslümanlar arasında kim bir yetimi
yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde
sahiplenirse affedilmeyecek bir günah
işlememişse ,Allah onu mutlaka cennete
koyar”(4)müjdesini vermiş ve başka bir
Hadisi Şerifte de “Dul ve yetimlerin
ihtiyacına koşan, Allah yolunda cihat
edenlerle, gündüzün oruç tutup, geceyi
ibadetle geçirenler gibidir.”(5) buyurarak
yetim ve öksüzlerin haklarının titizlikle
korunmasına özen göstermiştir.
Değerli Kardeşlerim !
Yetimleri gözetmek ve korumak aynı
zamanda sevgili Peygamberimize karşı bir
borçtur. Çünkü Peygamberimiz de hem yetim
hem de öksüz olarak büyümüştür.
İnsanlar içerisinde yakın ilgiye,
yardıma, korunmaya en çok muhtaç olanlar,
şüphesiz daha hayatın başında iken yalnız ve
muhtaç kalan yetim ve öksüz çocuklardır.
Bunları himaye etmek ellerinden tutmak
ihtiyaçlarını gidermek biz Müslümanların başta
gelen vazifelerindendir. Böyle yetim ve öksüz
olanlar Allah’ın biz insanlara bir emanetidir.
Yakınlarından
başlamak
üzere
bütün
Müslümanlara bu emaneti korumak görev
olarak verilmiştir. Bu görevi yerine getirenler
Allahü Teâlânın ve onun sevgili peygamberi
Hz.Muhammed Mustafa’nın rızasına kavuşmuş
olurlar.
Dinimiz yetimin zayıf sayılmamasını
ve horlanmamasını emretmektedir. Zira yetim
kalbi çok hassastır. Yardımcısı da Allahü
Teâlâ’dır. Bu sebeple yetime haksızlık
etmekten onu incitip ağlatmaktan Allah’a
sığınmak ve korkunç bela ve musibetlerle
karşılaşmaya sebep olan yetim hakkı yemekten
şiddetle kaçınmak gerekir.
Hutbemizi Sevgili Rasülümüzün bir
sözüyle bitirmek istiyorum “Allah’ım beni iki
zayıftan ; yetim ve kadının hakları
konusunda insanları şiddetle uyarıyorum.
Onların hakkına el uzatılmasını özellikle
yasaklıyorum.”
Ne mutlu dul, yetim ve öksüzlere
yardım edip cennette Peygamber Efendimizle
beraber komşu olma şerefine nail olanlara
Hazırlayan: Hanefi ÇAKMAK
(Dikmen İlçe Müftüsü)
_________________
Duha Suresi
:6-9
Maun Suresi :1-3
Buhari Talak :25
Tirmizi Biir
:14
Buhari Edeb :59
Download

yetim ve öksüzlere merhamet