ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2016/55-209
TÜRKİYE-KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Bursa, 12/01/2016
WEB / E-POSTA
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 12
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 11.01.2016 tarih ve 2016/25-66 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, G. Kore Gümrük İdaresi Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) Uygulama Bölümü Genel Md. Lcc Mycong Ku’nun Büyükelçiliğimize
muhatap bir mektup yazdığı belirtilerek, STA’nın işleyişini değerlendirmek üzere bir çalışma
yemeği davetinde bulunduğu bildirmiştir.
Bu itibarla, ülkemiz ile G. Kore Cumhuriyeti arasında 1 Mayıs 2013 tarihinden bu
yana yürürlükte olan STA’nın uygulanmasına dair söz konusu toplantı esnasında gündeme
getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini teminen,
http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form.aspx linkinde yer alan görüş formu
doldurulmak suretiyle en geç 15 Ocak 2016 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize
iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

TÜRKİYE-KORE SERBEST TİCARET