T. C.
BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
DUYURU
Büyükelçiliğimizde Hizmetçi kadrosunda görevlendirilmek üzere, Sözleşmeli Personel alınması
öngörülmektedir.
Hizmetçi kadrosunun görev tanımını “Büyükelçilik kançılarya veya konutunda temizlik, yiyecekiçecek sunumu, ütü, alış-veriş ile amirler tarafından verilecek diğer işler” şeklinde özetlemek
mümkündür.
Adaylarda bulunması gereken nitelikler şunlardır:
-
-
İyi derecede Türkçe ve Almanca bilmek
En az ilköğretim veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer yabancı okullardan mezun olmak
Türk vatandaşı erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
İşe giriş tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak
Almanya’da oturma ve çalışma iznine sahip olmak
İlgilenen adayların aşağıdaki belgelerle 15 Eylül Pazartesi gününe kadar Büyükelçiliğimize
başvurmaları gerekmektedir:
-
Özgeçmiş
Türk uyruklular için nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri
Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına veya yapmış sayıldığına ilişkin
belge
Eğitim durumuna ilişkin belge (En az ilköğretim veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer
yabancı okullardan mezun olunduğuna ilişkin belge)
Yurtdışında eğitim görmüş ilköğretim mezunları için Eğitim Müşavirliği veya
Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”
Bir adet vesikalık fotoğraf
Sözkonusu belgelerin yukarıda belirtilen tarihe kadar Büyükelçiliğimizin “Tiergartenstrasse 1921, 10785 Berlin” adresine posta ile veya elden iletilmesi gerekmektedir.
Konuya ilişkin olarak Büyükelçiliğimizin (030) 275 85 331 veya 275 85 313 numaralı
telefonlarından bilgi alınması mümkündür.
Saygıyla duyurulur.
T.C. Berlin Büyükelçiliği
Download

Duyuru Personel