Sayı:2014/65
18 Kasım 2014
Oturduğu konutta ev sahibi olan hane sayısı arttı
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre;
oturdukları konuta mülkiyet durumu ev sahibi olan
hanelerin sayısı 2006 yılına göre %17,9’luk bir artış
göstererek 2013 yılında 12 milyon 211 bine ulaştı.
Kiracı olan hane sayısı ise 2006 yılına göre %10,3’lük
bir artışla 4 milyon 625 bin oldu.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara
göre, hanelerin oturdukları konuta
mülkiyet
şekline
göre
dağılımı
incelendiğinde, 2013 yılında hanelerin
%59,2’si ev sahibi, %22,4’ü kiracı iken,
%1,7’si lojmanda ve %16,6’sı kira
ödemeden
(akraba
evi
vb.)
oturanlardan oluştu. Aynı oranlar 2006
yılında sırasıyla %59,9, %24,3, %1,2
ve %14,6 olarak gerçekleşmişti.
Konut kolaylıklarında iyileşme görüldü
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre,
2006 yılında hanelerin %92,6’sının konutunda banyo
bulunurken, 2013 yılında bu oran %97,4’e yükseldi.
2006 yılında hanelerin %94,2’sinin konutunda mutfak
varken, 2013 yılında bu oran %97,6’ya ulaştı. 2006
yılında hanelerin %87,9’unun tuvaleti varken, 2013
yılında bu oran %92,3’e yükseldi. Sıcak su sistemine
sahip olan hanelerin oranı 2006 yılında %71,3 iken,
2013 yılında önemli bir artış kaydederek %85,9 oldu.
Her on hanenin dördünde ısınma sorunu var
Araştırmanın 2006 yılı sonuçlarına göre; konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere
çerçeveleri vb. problemi olan hanelerin oranı %42,9 iken, 2013 yılında bu oran %37,7’ye düştü.
Konutun izolasyonundan dolayı ısınma sorunu olan hanelerin oranı 2006 yılında %42,2 iken 2013
yılında bu oran %40,3’e düştü. Odaların karanlık olması veya yeterli ışık alamaması sorunu olan
hanelerin oranı 2006 yılında %21,6 iken 2013 yılında %24,3’e yükseldi. Komşulardan veya sokaktan
gelen gürültü problemi yaşayan hanelerin oranı ise 2006 yılında %23,5 iken 2013 yılında %16,6’ya
düştü.
Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083
Bilgi için: Güllü Çalık
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 05
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Oturduğu konutta ev sahibi olan hane sayısı arttı Konut