Sayı:56
25 Eylül 2014
Zengin ile fakir arasındaki uçurum daralıyor
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının Türkiye
genelinde 2013 sonuçlarına göre; en yüksek gelire
sahip yüzde 20’lik* grubun toplam gelirden aldığı
pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik
grubun payı %6,1 oldu.
Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam
gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik gruba göre 7,7
kat oldu. Bu oran, 2012 yılına göre kentsel yerlerde
değişmeyerek 7,2 seviyesinde devam ederken,
kırsal yerlerde düşüş göstererek 7,2’den 6,5
seviyesine inmiştir.
2012 sonuçlarına göre ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri 11 859 TL iken, 2013
sonuçlarına göre %11,2’lik artışla 13 250 TL olarak gerçekleşmiştir. Kentte %11’lik bir artışla,
15 046 olan ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir kırda %13’lük bir artışla 9 374 TL
olarak gerçekleşmiştir.
Gelir dilimlerine göre artış oranlarına bakıldığında, ilk yüzde 20’lik gelir diliminde yer alanların
artış oranının diğer gelir dilimlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.
Gelir
ve
Yaşam
Koşulları
Araştırmasının 2012 ve 2013 yılı
sonuçlarına
göre;
Türkiye
genelinde en düşük ilk iki gelir
grubunda yer alan 1. ve 2. %20’lik
dilimlerdeki fertlerin ortalama gelir
artışının diğer gelir dilimlerindeki
ortalama gelir artışından yüksek
olması zengin ile fakir arasındaki
uçurumun
azalmasında
etkili
olmuştur.
*: Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre küçükten büyüğe sıralanarak 5 gruba ayrıldığında;
“ilk yüzde 20’lik grup” geliri en düşük olan grubu, “son %20’lik grup” ise geliri en yüksek olan grubu
tanımlamaktadır.
Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083
Bilgi için: Güllü Çalık
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 05
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Zengin ile fakir arasındaki uçurum daralıyor