Sayı: 2014 / 17
Ülkemize en çok Alman ziyaretçi geldi
25 Mart 2014
Geçen yıl ülkemizi 39,2 milyon kişi ziyaret ederek 32,3 milyar dolar turizm geliri bıraktı. Gelen
ziyaretçilerin 33,8 milyonu yabancılardan oluşurken 5,4 milyonu yurtdışında ikamet eden
vatandaşlarımızdan oluştu.
Ziyaretçilerin %74’ü havayolu, %19’u karayolu, %7’si
ise deniz ve demiryolunu kullandı.
Ziyaretçiler en çok İstanbul, Antalya, Muğla, Ankara ve
İzmir illerini ziyaret etti. Yabancı ziyaretçiler ülkemizde
ortalama 8,6 gece kalırken, yurtdışında ikamet eden
vatandaşlarımız ortalama 19,7 gece kaldı.
Ülkemize gelen ziyaretçiler en çok gezi, eğlence, sportif
ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi.
Türkiye’ye gelen bir ziyaretçi ülkemize 824 dolar ortalama turizm geliri bıraktı. Yabancı ziyaretçiler
ortalama 749 dolar harcarken, yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız ortalama 1.252 dolar harcadı.
Ülkemizi en çok Almanlar (%14,9) ziyaret etti. Almanları, Ruslar (%12,6) ve İngilizler (%7,4) takip etti.
Ziyaretçilerin önemli bir kısmı seyahatlerini kişisel olarak organize (%77) ederken, %23’lük kısmı
seyahatlerini paket tur organizasyonu ile gerçekleştirdi.
Seyahatini kişisel olarak organize eden yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 979 dolar olurken,
paket turla gelen ziyaretçilerin ortalama harcaması 563 dolar oldu. Paket turla gelen ziyaretçiler içinde en
fazla harcamayı 1.156 dolar ile Japonlar yaptı. Paket turla gelen Almanların ortalama harcaması 643
dolar, İngilizlerin 534 dolar, Rusların 492 dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: TÜİK, Turizm İstatistikleri http://tuikapp.tuik.gov.tr/turizmapp/cikisyeni.zul
Bilgi için: Emel URAL
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 17
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Ülkemize en çok Alman ziyaretçi geldi