Sayı:2014/21
03 Nisan 2014
En çok dolaşım sistemi hastalıkları öldürüyor
Ölüm nedenleri belirlemeye yönelik 2013 yılı
çalışmalarında 357 581 ölüm vakası değerlendirilmeye
alınmıştır. Değerlendirme sonucunda;
142 228 kişinin (% 39,8) hayatını kaybetme nedeninin
dolaşım
sistemi
hastalıkları
kaynaklı
olduğu
görülmüştür. Dolaşım sisteminden kaynaklı ölümler
yaş grupları bazında incelendiğinde; 65 yaş üzeri
grupta 62 949 kadının ve 51 366 erkeğin bu nedenle
hayatını kaybettiği belirlenmiştir.
Ölüme sebebiyet veren ikinci hastalık grubunu iyi ve kötü huylu tümörler oluşturmaktadır.
Tümörlerden kaynaklı 76 223 ölüm vakası (% 21,3) belirlenmiş olup, bu grupta yer alan
hastalıklardan ölen erkeklerin sayısı (49 700), kadınların sayısının (26 523) yaklaşık iki katına
yakındır.
Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 35 150 (% 9,8) vaka ile üçüncü sırada yer
almaktadır.
Ölüm nedeni istatistikleri daimi ikametgaha göre incelendiğinde; 2013 yılında dolaşım sistemi
hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin il içindeki toplam ölümlere oranının en yüksek olduğu ilk
beş ilin sırasıyla Kırklareli, Yozgat, Uşak, Bolu ve Denizli olduğu belirlenmiştir.
AB düzeyinde, 28 üye ülkenin 2010 yılı ölüm nedeni istatistikleri geçici sonuçları
incelendiğinde; toplam 4 906 442 ölüm vakası içerisinde, dolaşım sisteminden kaynaklı
ölümlerin %39,2, iyi ve kötü huylu tümörlerin %26,7 ve solunum sistemi hastalıklarının %7,6
oranına sahip olduğu gözlenmektedir.
Kaynak: TÜİK, Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16162
Bilgi için: Mehmet ÖZMEN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 15
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

En çok dolaşım sistemi hastalıkları öldürüyor