Sayı: 2014 / 10
04 Mart 2014
Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kiraya ayrılıyor
2012 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre hanehalklarının
tüketim harcamaları içinde en yüksek payı %25,8 oranıyla konut
ve kira harcamaları almaktadır.
Toplam tüketim harcamalarında, konut ve kira hacamalarından
sonra en yüksek payı alan grup %19,6 oranıyla gıda ve alkolsüz
içecekler olmuştur. Toplam tüketim harcamalarında en düşük
pay %1,8 ile sağlık grubuna aitken, eğitim hizmetleri %2,3 ile
toplam harcamalar içindeki payı en düşük ikinci harcama
grubudur.
Haneler, gelirine göre sıralandığında en düşük gelirli haneler ile en yüksek gelirli hanelerin tüketim
yapıları farklılık göstermektedir. Hanelerin en düşük gelir grubunda yer alan %20’sinin, toplam harcama
içindeki gıda payı %29 iken, konut ve kira harcamalarının payı %33,4 olmuştur.
Diğer taraftan, hanelerin en yüksek gelir grubunda yer alan %20’sinin gıda harcamalarına ayırdığı pay
%14,4 iken konut harcamalarının payı %21,7’dir.
Konut ve kira harcamasının payında, hanehalkının temel gelir kaynağına göre de değişlikler
gözlenmektedir. Temel gelir kaynağı maaş-ücret olan hanehalklarının konut ve kira harcaması payı
%24,5 iken temel geliri emekli maaşı olanlarda bu oran %30,9 seviyesindedir.
Konut ve kira harcamasına bütçesinden en fazla pay ayıran kesim ise %35 oranıyla karşılıksız transfer
geliri elde edenlerdir.
Kaynak: 1. TÜİK, Tüketim Harcamaları İstatistikleri, 2012: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13579
2. TÜİK, Tüketim Harcamaları Veri Tabanı: http://tuikapp.tuik.gov.tr/gelirdagitimapp/menu.zul
Bilgi için: Özlem SARICA
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 13
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kiraya ayrılıyor