Sayı: 18 / 2015
07 Nisan 2015
Türkiye ekonomisi, 2014 yılında yüzde 2,9 büyüdü
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), 2014
yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %2,9,
dördüncü çeyrekte ise bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre yine sabit fiyatlarla %2,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri
2014 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
%0,7 arttı.
Yayımlanan revizyon politikası gereği 2013 yılı ve 2014
yılı ilk üç çeyrek verilerinde rutin revizyon
gerçekleşmiştir.
Kişi başına GSYH 2014 yılında cari fiyatlarla 10 bin 404 ABD doları oldu
Kişi başına GSYH değeri 2014 yılında cari fiyatlarla 22 753 TL, ABD doları cinsinden ise 10 404 dolar olarak;
2013 yılında ise cari fiyatlarla 20 607 TL, ABD doları cinsinden ise 10 822 dolar olarak hesaplandı.
Ana faaliyetlerin büyümeye katkısı
2014 yılında %2,9 olan büyümeye katkı payları
yandaki grafikte verilmiştir. Ana faaliyetlerden
hizmetler sektörünün katkısı %2,3, inşaatı da
kapsayan sanayi sektörünün katkısı %1,2 olarak
hesaplandı. Tarım sektöründeki daralma büyümeyi
olumsuz etkileyerek, negatif yönlü %0,2’ lik katkı
sağladı.
Harcama bileşenlerinin GSYH içindeki payları
GSYH
hesaplamalarında
bileşenlerinin paylarına bakıldığında;
harcama
2014 yılında iç talebi oluşturan yerleşik
hanehalklarının tüketiminin payı %66,3, mal ve
hizmet
ihracatının
payı
%27,1
iken;
hesaplamalara negatif yönlü giren mal ve
hizmet ithalatının payı ise %28,2 olarak
gerçekleşti. 2014 yılında harcama yöntemiyle
GSYH'ye negatif katkı veren yatırımların payı
ise %23,7 oldu.
Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2014
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18727
Bilgi için: Hüsniye AYDIN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 05 03
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Türkiye ekonomisi, 2014 yılında yüzde 2,9 büyüdü Kişi başına