İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
KARAR TARİHİ: 05.09.2014
KARAR NO: 2014/24
Fakülte Yönetim Kurulu 05.09.2014 Cuma günü saat 11.00'de Dekan Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK
başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları görüştü.
1- 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından
Fakültemize yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerle ilgili olarak hazırlanan 02.09.2014 tarihli yatay
geçiş komisyon raporu görüşüldü. Buna göre:
02 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik değişikliği uyarınca; Ek
Madde l'inin uygulanmasına ilişkin 08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan
karar gereğince; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından
Fakültemize Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin durumları ÖSYS Merkezi Yerleştirme
Puanları yönünden incelenmiş olup, aşağıdaki listede belirtildiği şekliyle kabulüne ve kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
kayıtlarını yaptırmalarına, söz konusu tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin ise kayıt haklarından
vazgeçmiş sayılmalarına, oy birliği ile karar verildi.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Sıra Adı ve Soyadı
FEYZANUR
1 POLAT
2
3
4
5
6
7
Sıra
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Talepleri (İLAHİYAT 1. ÖĞRETİM)
Gelmek
Yerleştiği Yerleştiği Yıl
Geldiği
İstediği Hazırlık
Yerleştiği
Bölüm
Puan
Üniversite
Sınıf
Durumu
Bizdeki Puan
Yıl
ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ
YUZUNCU YIL
HİLAL KELEŞ
ÜNİVCloİıtal
MERVE
N.ERBAKAN
SERTBAŞ
ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR
MURAT
OSMANGAZİ
YILMAZ
ÜNİV.
İSTANBUL
RECEP OKTAN ÜNİVERSİTESİ
M.BÜŞRA
TÜRKMENOĞL ULUDAĞ
U
ÜNİVERSİTESİ
MURAT
ANKARA
KAVAK
ÜNİVERSİTESİ
Adı ve Soyadı
1 EBRU OLGUN
MEDİNE
2 BEKTAŞ
ŞAZIMET
3 DEREBAŞI
FURKAN
4 CIRIK
ZÜBEYDE
5 KOCA
6 TUĞBA KULA
7 FEYZA GÜL
ZELİHA
8 KÖŞKER
İlahiyat
llanıyat
İlahiyat
Hazırlık Okuyacak
Okumuş
i
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
1
İlahiyat
1
İlahiyat
1
İlahiyat
1
İlahiyat
2
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
2013
406.65254
388.00147
UYGUN
2013
392.86967
388.00147
UYGUN
2013
412.14151
388.00147
UYGUN
2013
394.78254
388.00147
UYGUN
2013
404.48037
388.00147
UYGUN
2013
417.38146
388.00147
UYGUN
2012
399.53513
383.09246
UYGUN
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Talepleri (İLAHİYAT 2. ÖĞRETİM)
Gelmek
Hazırlık
Yerleştiği Yerleştiği Yerleştiği Yıl
Geldiği
İstediği
Durumu
Yıl
Puan
Bizdeki Puan
Üniversite
Bölüm
Sınıf
CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ
HARRAN
ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ
MAYIS ÜNİV.
ONDOKUZ
MAYIS ÜNİV.
ONDOKUZ
MAYIS ÜNİV.
İlahiyat
Hazırlık
İlahiyat
1
İlahiyat
1
İlahiyat
2
İlahiyat
2
İlahiyat
3
İlahiyat
3
İlahiyat
3
Okuyacak
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Muaf
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Sonuç
(UygunUygun Değil)
Sonuç
(UygunUygun Değil)
2013
382.52826
365.00207
UYGÜN
2013
371.36493
365.00207
UYGUN
2013
372.56152
365.00207
UYGUN
2012
364.11375
364.05880
2011
372.501
2011
369.267
261,419
DGS
UYGUN
UYGUN
DEĞİL
2010
404.755
384.162
UYGUN
2010
411.818
384.162
UYGUN
256,749 DGS UYGUN
9 AYŞE GÜLER
ÖMER FARUK
10 TANGÜNER
HABİBE
11 BÜYÜK
Sıra
Adı ve Soyadı
HACER
1 GÜLTEKİN
HUSNIYE
2 ŞAHİN
SUHEDA ELİF
3 MERT
ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ
MAYIS ÜNİV.
İlahiyat
3
İlahiyat
4
İlahiyat
4
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarılı)
Okumuş
(Başarısız)
2011
375.292
372.501
UYGUN
2010
386.768
384.162
UYGUN
2010
407.352
384.162
UYGUN
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Talepleri (İDKAB 2. ÖĞRETİM)
Gelmek
Yerleştiği Yerleştiği Yıl
Hazırlık
Geldiği
Yerleştiği
İstediği
Puan
Bizdeki Puan
Durumu
Yıl
Üniversite
Bölüm
Sınıf
S.DEMIREL
ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU
ÜNİVERSİTESİ
N.ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
Sonuç
(UygunUygun Değil)
İDKAB
2 '
2013
389.29881
384,81698
UYGUN
İDKAB
2
2013
387.44310
384,81698
UYGUN
İDKAB
2
2013
392.99997
384,81698
UYGUN
„
jrf 1 »
f
'Hv •,
A B I N I N AYNIDIR
$
05/02/201
^
Fakühe-sejcrtfierı
±
Download

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ