Sayı
1
2
3
4
Sayı
1
2
3
4
5
T.C Nosu
45007609764
35596913168
24143302302
38008832620
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ( YURT İÇİ )
Öğrenim
Başvurulan
Kontenjan Yerleşme
Adı - Soyadı
Öğrenim sürdürülen Üniversite
Bölüm
Şekli
Sınıf
Ortalama Durumu
Durumu
Tuba DURAK
Süleyman Demirel Üniversitesi
İDKAB
N.Ö
2
3,38
Yurt içi
Asil
Ali KOÇ
Celal Bayar Üniversitesi
İDKAB
N.Ö
2
2,94
Yurt içi
Asil
Mustafa KAYA
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
İDKAB
N.Ö
2
2,91
Yurt içi
Asil
Semiha ALGÜL
Celal Bayar Üniversitesi
İDKAB
N.Ö
2
2,71
Yurt içi
Asil
T.C Nosu
Adı - Soyadı
Öğrenim sürdürülen Üniversite
Bölüm
Öğrenim
Şekli
14209471738
14909642476
21095436178
45196594698
11995510450
Yunus DAYAN
Hasan YILMAZ
Yasin KARAKAYA
Ayşe ER
Şeyma CEYLAN
Gümüşhane Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Muş Alpaslan Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
İDKAB
İDKAB
İDKAB
İDKAB
İDKAB
İ.Ö
İ.Ö
İ.Ö
İ.Ö
İ.Ö
Başvurulan
Kontenjan Yerleşme
Sınıf
Ortalama Durumu
Durumu
2
2
2
2
2
3,21
3,11
3,05
2,97
2
Yurt içi
Yurt içi
Yurt içi
Yurt içi
Yurt içi
Asil
Asil
Asil
Asil
Yedek
Download

(yatay ge\347i\376 ba\376vuru sonu\347lar\375.xlsx)