DUYURU
Marmara Üniversitesi Muafiyet ve İntibak
Yönergesinin geçici 2. maddesine göre bu
yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten daha önceki
yıllarda intibak ve muafiyet işlemleri yapılmış
öğrencilerin, Fakültemize dilekçe ile başvurmaları
halinde muaf oldukları derslerin harfli başarı
notları “S (başarılı)” notuna dönüştürülebilecektir.
İlgilenen öğrencilere duyurulur.
Download

DUYURU - Marmara Üniversitesi