DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Aşağıdaki listede yer alan derslerden muaf tutulmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz
ederim.
:
:
:
:
:
:
:
:
Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Alınan Dersin
Yıllık mı
Dönemlik mi
İsmi
Olduğu
AKTS
AKTS
İsmi
Kredisi
Sıra No
Muaf Olunmak İstenen Fakültemiz Dersinin
Kredisi
Öğrencinin Adı / Soyadı
Öğrenci No
Fakültemize Geliş Şekli
Fakültemize Kayıt Tarihi
Adres
Cep Telefonu
Tarih
İmza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EKLER:
NOT: Öğrenciler muaf tutulmak istedikleri fakültemizin tüm sınıflarındaki dersleri bu listeye yazacaklardır.
İhtiyaç halinde ek kağıt kullanılabilir. Daha sonra yapılacak talepler kural olarak dikkate alınmaz. Muafiyet
taleplerine onaylı transkript ve onaylı ders içeriklerinin eklenmesi zorunludur.
Download

muafiyet dilekçesi - Dicle Üniversitesi