Sayı: 2014 / 66
İstanbul tüketim harcamasında tüm bölgeleri geride bıraktı
27 Kasım 2014
Türkiye genelinde nüfusun %18,5’ini
oluşturan İstanbul’da oturan hanehalkları,
toplam hanehalkı tüketim harcamasının
%23,5’ini yaptı. Ege Bölgesi, %15 payı ile
ikinci sırada yer aldı, bunu %11,9 oranıyla
Akdeniz Bölgesi izledi.
En düşük tüketim harcaması %1,8 ile
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, %2,8 ile
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve %3,2 ile
Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan
hanehalkları tarafından yapıldı.
Bölgelerde harcama türlerinin dağılımı farklılıklar gösterdi
Hanehalkı refahının artmasıyla bütçede daha az pay ayrılan ancak en temel ihtiyaç olan gıda
harcamalarına İstanbul’daki hanehalkları %16,3 oranında pay ayırdı. Toplam harcama içinde en az paya
sahip bölge olan Kuzeydoğu Anadolu’da ise gıda harcamalarına ayrılan pay %26,9 oldu. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi ise %27 oranıyla gıda harcamasına en fazla payı ayıran bölge oldu.
Diğer bir zorunlu harcama grubu olan konut ve kira harcamasına %29,3 oranıyla diğer bölgeler içinde en
fazla payı ayıran bölge İstanbul olurken; Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgeleri ise konut
harcamalarına ayırdıkları pay (%22,6) itibariyle en alt sırada yer aldı.
Giyim ve ayakkabı harcamasına %4,7 ile en az payı ayıran bölge Batı Karadeniz iken en fazla payı
ayıran bölge ise %7,2 oranıyla Ortadoğu Anadolu bölgesi oldu.
Kaynak: Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2013: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16203
Bilgi için: Özlem SARICA
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 13
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

İstanbul tüketim harcamasında tüm bölgeleri geride bıraktı