T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
No
:5
Tarih
: 05/02/2014
KAMUOYU DUYURUSU
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2014 DÜZELTME
Tüketici Fiyat Endeksi, Kurumumuz tarafından 968 madde çeşidi için 27.432
işyerinden 389.944 fiyat derlenerek hesaplanmaktadır. “Tüketici Fiyat Endeksi,
Ocak 2014” haber bülteni 03 Şubat 2014 tarihinde saat 10.00’da yayınlanmıştır.
Ancak, yapılan ileri analizler ve teknik kontroller sonucunda
“022 Tütün” alt
grubunda yeralan sigara fiyatlarında sehven hatalı veri girişi yapıldığı tespit edilmiştir.
Hatalı fiyatlar düzeltilerek Ocak 2014 Tüketici Fiyat Endeksi yeniden hesaplanmıştır.
Bu düzeltme ile genel endeks için açıklanan %1,72 aylık değişim oranı %1,98, bir
önceki yılın aynı ayına göre %7,48 açıklanan değişim oranı %7,75, on iki aylık
ortalamalara göre %7,51 açıklanan değişim oranı %7,53 olarak değiştirilmiştir.
“Alkollü İçecekler ve Tütün” ana grubu için %2,72 açıklanan aylık değişim oranı
%7,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %-0,63 açıklanan değişim oranı %3,94, on iki
aylık
ortalamalara
göre
%13,69
açıklanan
değişim
oranı
%14,12
olarak
değiştirilmiştir. Diğer ana harcama gruplarının endeks değerlerinde herhangi
değişiklik olmamıştır.
Ocak 2014 Tüketici Fiyat Endeksi haber bülteni düzeltilerek 05 Şubat 2014 tarihinde
tekrar yayımlanmıştır.
Bu hatadan dolayı kullanıcılarımızdan özür diler, konuyu kamuoyunun bilgilerine
saygılarımızla sunarız.
TÜİK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tel: 0312 425 20 52 – 410 01 10
Faks: 0312 425 20 53
e-Posta: [email protected]
Download

KAMUOYU DUYURUSU TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2014