Sayı: 2014 / 62
23 Ekim 2014
Toplam üretimdeki yabancı kontrol oranı %13,6
Üretim değerine göre; 2012 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde gözlemlenen girişimlerden 20 veya
daha fazla çalışanı olan girişimlerde Yabancı Kontrol Oranı (YKO) %13,6 olarak gerçekleşti. Bu oran
2011’de %14,1’di. 2011 ve 2012 yılları arasında toplam üretimdeki yabancı kontrol oranlarına göre ilk beş
ülkede sıralama değişmedi.
Toplam üretimdeki yabancı kontrol oranlarına göre ilk beş ülke
Yabancı kontrolündeki girişimler Türkiye kontrolündeki girişimlerden 2,3 kat daha
verimli
2012 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması (YSHİ) ve 2012 Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri
sonuçlarına göre; YSHİ Araştırmasında çalışan sayısı 20 veya daha fazla olan girişimler yabancı kontrollü
olma durumları açısından incelendiğinde, işgücü verimliliğinde (çalışan başına katma değer) yabancı
kontrolündekilerin oldukça yüksek verimliliğe sahip olduğu gözlemlendi.
Teknoloji düzeylerine göre işgücü verimliliği (TL), 2012
Kullandıkları teknoloji düzeylerine göre incelendiğinde yüksek teknoloji kullanan Türkiye ve yabancı
kontrolündeki girişimlerin işgücü verimlilikleri arasında önemli bir fark olmadığı gözlemlendi.
Bilgi için: Melike YALIN ALTUN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 04 22
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Toplam üretimdeki yabancı kontrol oranı %13,6 Yabancı