Sayı: 03/2015
Vatandaşlarımız en çok Gürcistan’ı ziyaret etti
05 Şubat 2015
Geçen yıl 7 milyon 982 bin vatandaşımız yurtdışına çıkarak, yabancı ülkelerde toplam 5 milyar 470 milyon
dolar turizm harcaması yaptı.
Yurtdışına giden vatandaşların %47’si havayolu,
%47’si karayolu, %6’sı ise deniz ve demiryolunu
kullandı.
Yurtdışına, en fazla İstanbul ilinde ikamet eden
vatandaşlarımız (%23,5) çıktı. İstanbul’u %7,4 pay
ile İzmir ili takip etti.
Vatandaşlarımızın yurtdışı seyahatlerinde en çok
tercih ettiği ülke Gürcistan (%15) oldu. Gürcistan’ı,
Yunanistan (%10,9), Bulgaristan (%8,7), Almanya
(%6,4) ve Azerbaycan (%3,0) takip etti.
Gürcistan’a giden vatandaşlarımızın çoğunu
günübirlikçiler oluşturdu. Ziyaret edilen ülkelerde
ortalama 12,9 gece kalındı.
Vatandaşlarımız en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurtdışını ziyaret etti. Kişi
başı ortalama 685 dolar harcadı.
Vatandaşlarımız harcamalarının önemli bir kısmını kişisel harcama olarak (%81) yaparken, %19’luk
kısmını paket tur harcaması olarak gerçekleştirdi.
Seyahatini kişisel olarak organize eden vatandaşlarımızın ortalama harcaması 593 dolar iken, seyahatini
paket turla organize eden vatandaşlarımızın ortalama harcaması 1.130 dolar olarak gerçekleşti.
2010 yılında 6 milyon 557 bin olan yurtdışına
giden vatandaş sayımız, 2014 yılında %21,7
oranında artarak 7 milyon 982 bin kişiye
yükseldi.
2010 yılında 5 milyar 874 milyon dolar olan
turizm gideri, 2014 yılında %6,9 oranında
azalarak 5 milyar 470 milyon dolara düştü.
Kaynak: TÜİK, Turizm İstatistikleri, 2014 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18665
Bilgi için: Emel URAL
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 17
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Vatandaşlarımız en çok Gürcistan`ı ziyaret etti