Sayı: 2014 / 60
Ömrümüz son 19 yılda 7,5 yıl uzadı
16 Ekim 2014
Ülkemizde, 1994 yılında 68,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 19 yılda 7,5 yıl artarak 2013 yılında
76,3 yıla yükseldi.
Dünyada insan ömrünün en uzun olduğu ülke Monako
Monako, 89,6 yıl ile dünyada en uzun yaşam
süresine sahip olan ülkedir. Monako’dan sonra
yaşam süresinin en yüksek olduğu diğer ülkeler
sırasıyla 84,2 yıl ile Japonya ve 84,1 yıl ile de
Singapur’dur.
Türkiye’de ise doğuşta beklenen
yaşam süresi 76,3 yıldır.
Dünyada yaşam süresinin en düşük olduğu ilk üç
ülke ise sırasıyla, Çad (49,1 yıl), Gine Bisau ve
Güney Afrika (49,5 yıl) ile Svaziland (50 yıl)’dır.
Dünyada yaşam süresi en yüksek olan ilk 10 ülke, 2013
Dünyada erkelerde de en uzun yaşam süresine sahip ülke Monako
Monako, 85,7 yıl ile erkeklerde de doğuşta beklenen yaşam süresinde ilk sırada bulunmaktadır.
Monako’yu, 81,7 yıl ile Singapur ve 80,9 yıl ile Japonya izlemektedir. Türkiye’de ise erkelerde doğuşta
beklenen yaşam süresi 73,7 yıldır.
Dünyada erkelerde beklenen yaşam süresi en düşük olan ülke 47,5 yıl ile Gine Bisau’dur. Bu ülkeyi 48 yıl
ile Çad ve 48,8 yıl ile Afganistan takip etmektedir.
Dünyada kadınlarda da en uzun yaşam süresine sahip ülke Monako
Dünyada kadınlarda da en uzun yaşam süresine sahip ülke 93,7 yıl ile Monako’dur. Japonya 87,7 yıl ile
ikinci sırada yer alırken, Singapur 86,6 yıl ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Türkiye’de ise kadınlarda
beklenen ömür 79,4 yıldır.
Dünyada kadınlarda beklenen yaşam süresi en düşük olan ülke 48,5 yıl ile Güney Afrika’dır. Bu ülkeyi
sırasıyla 49,6 yıl ile Svaziland ve 50,2 yıl ile Çad izlemektedir.
Not: Çin Makao özel yönetim bölgesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong özel idari bölgesi, beklenen ömürleri ilk 10 içinde olmasına
rağmen bu sıralamaya dahil edilmemiştir.
Kaynak: 1.TÜİK, Hayat Tabloları, 2013: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18522
2. US Census Bureau: https://www.census.gov/population/international/data/
Bilgi için: Metin AYTAÇ
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Ömrümüz son 19 yılda 7,5 yıl uzadı Dünyada insan ömrünün en