Sayı: 2014 / 9
Son on yılda motorlu kara taşıtı sayısı %75,3 artış gösterdi
2004-2013 yılları arasında Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı
10 236 357’den 17 939 447’ye yükselerek %75,3 artış gösterdi. Trafiğe
kayıtlı taşıt sayısındaki artış taşıt cinslerine göre değerlendirildiğinde, son
on yılda en fazla artışın sırasıyla kamyonet (%132,8), motosiklet (%123,4)
ve otomobilde (%71,9) gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki grafikte,
karşılaştırılabilir verinin bulunduğu son dönem olan 2011 yılı sonu
itibarıyla bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de motosiklet haricindeki toplam
taşıt ve otomobil sayılarına ilişkin bilgi verilmiştir.
27 Şubat 2014
Bin Adet
Bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de toplam taşıt ve otomobil sayıları, 2011
50.000
47.074
45.000
42.046
40.000
35.000
Toplam Taşıt
28.056
30.000
Otomobil
25.000
21.506
20.000
13.562
15.000
8.925
10.000
6.248
4.511
3.560
5.000
2.479
0
Almanya
İtalya
İspanya
Polonya
Türkiye
Hollanda
İsviçre
Belçika
Finlandiya
Norveç
Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla 1000 kişiye 121, hane başına 0,45 otomobil düşmektedir.
Karşılaştırılabilir verinin bulunduğu son dönem olan 2010 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 1000 kişiye düşen
otomobil sayısı 102 iken bu oran 27 Avrupa Birliği ülkesi için ortalama 477’dir. 2010 yılı sonu itibarıyla
Türkiye’de hane başına düşen otomobil sayısı 0,38 iken, 27 Avrupa Birliği ülkesi için ortalama 1,14’tür.
Son 10 yılda LPG’li otomobillerin
payı %14,7’den %41,5’e yükseldi.
2013 yılı sonu itibarıyla trafiğe
kayıtlı otomobillerin 3 852 336
adedi LPG’li, 2 888 610 adedi
benzinli ve 2 497 209 adedi ise
dizel yakıtlıdır. 2004 ve 2013 yılları
arasında benzinli otomobillerin payı
%75,2’den
%31,1’e
düşerken,
LPG’li
otomobillerin
payı
%14,7’den
%41,5’e,
dizel
otomobillerin payı ise %4,7’den
%26,9’a yükselmiştir.
Yakıt cinsine göre otomobil sayısı, 2004-2013
Bin adet
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
Benzin
1 500
Dizel
1 000
LPG
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yıllar
Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları için ortalama yaş 12,3,
otomobiller için ise 11,8 olarak hesaplanmıştır. Karşılaştırılabilir verinin bulunduğu son dönem olan
2010 yılı sonu itibarıyla bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki ortalama otomobil yaşı aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
AB ülkeleri ve Türkiye'de ortalama otomobil yaşı, 2010
14
12
10
8
6
4
2
0
12,0
11,9
11,6
11,5
10,7
10,1
9,8
8,3
ya
on
st
E
Fi
a
iy
nd
a
nl
e
iy
rk
Tü
ak
ov
Sl
ya
an
st
ni
na
u
Y
rte
Po
z
ki
v
İs
eç
m
Al
ya
an
8,2
a
Fr
a
ns
8,0
a
ik
lç
Be
7,5
tu
us
Av
a
ry
7,3
re
l te
gi
İn
6,3
a
İrl
a
nd
Kaynak 1. EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database
2. TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051
3. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), http://www.acea.be/statistics/tag/category/average-vehicle-age
Bilgi için: Özgür Hemdil
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 03 82
Telefon: +90 312 410 03 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Son on yılda motorlu kara taşıtı sayısı %75,3 artış gösterdi