GENEL
Kullanım Ömrü Ne Demektir?
Ürünlerin garanti belgelerinde “kullanım ömrü” ürünün yasa ile belirlenen en az kullanım süresini
tanımlar. Kararname ile ürün gruplarına ait kullanım ömürleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenmiştir.
Üretici firmalar, kullanım ömrü süresince, artık satılmıyor olsa bile ürünün yedek parçalarını sağlamak
zorundadır.
Download

GENEL Kullanım Ömrü Ne Demektir?