Download

Türkiye`de nüfusun %93,3`ü belediye sınırları içinde yaşıyor