Sayı: 8 / 2015
Türkiye’de nüfusun %93,3’ü belediye sınırları içinde yaşıyor
26 Şubat 2015
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2014 yılı sonuçlarına göre ülkemizdeki 81 ilde toplam 919
ilçe ve 51 il merkezi (merkez ilçe) bulunmaktadır. Bu ilçelerin 519’u büyükşehir sınırları içinde yer
almaktadır.
Büyükşehirlerde yaşayan toplam nüfus, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 59 milyon 968 bin 496 kişidir. En çok
nüfusa sahip olan büyükşehir ilçesi 913 bin 715 kişi ile Ankara’nın Çankaya ilçesidir. En az nüfusa sahip
büyükşehir ilçesi ise 1 666 kişi ile Konya’nın Yalıhüyük ilçesidir.
Türkiye’deki 51 il merkezinde toplam 6 milyon 502 bin 18 kişi yaşamaktadır. Merkez nüfusu en fazla olan il
381 bin 814 kişi ile Batman, en az olan il ise 19 bin 657 kişi ile Ardahan’dır. Büyükşehir olmayan illerin ilçe
merkezlerinde yaşayan toplam nüfus ise 4 milyon 815 bin 668 kişidir. En kalabalık ilçe merkezi 113 bin 63
kişinin yaşadığı Zonguldak Ereğli’dir. En düşük nüfusa sahip ilçe merkezi 621 kişinin ikamet ettiği Karabük
Ovacık’tır.
Yerleşim yeri türüne göre nüfus oranı, 2014
Ülkemizde toplam 396 belde bulunmakta ve bu
beldelerde toplam 1 milyon 218 bin 925 kişi
yaşamaktadır.
Çanakkale
ili
Merkez
ilçesine
bağlı
Kepez
Belediyesi 19 bin 646 kişi ile en fazla nüfusa sahip
belde iken, Yozgat ili Saraykent ilçesine bağlı Ozan
Belediyesi 1 504 kişi ile en az nüfusa sahip
beldedir.
Toplam belediye sayısı, 2014
Türkiye’de 30’u büyükşehir belediyesi olmak üzere
toplam 1 396 belediye vardır. Toplam belediye nüfusu
72 milyon 505 bin 107 kişidir. Buna göre, toplam ülke
nüfusunun (77 695 904 kişi) %93,3’ü belediyelerde
ikamet etmektedir.
ADNKS’de ikamet eden kişi kaydı bulunan köy sayısı
18 bin 247’dir. Bu köylerde yaşayan toplam nüfus ise
5 milyon 190 bin 797 kişidir. Nüfusu en yüksek
köyümüz 5 419 kişi ile Hakkari ili Şemdinli ilçesi
Gelişen köyüdür.
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18616
Bilgi için: Metin AYTAÇ
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta:[email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Türkiye`de nüfusun %93,3`ü belediye sınırları içinde yaşıyor