Sayı: 2014 / 48
Satınalma Gücünde 30. sıradayız
07 Ağustos 2014
Gayri Safi Yurtiçin Hasıla (GSYH) endeksi, ülkelerin hacim
olarak
GSYH
endekstir.
değerlerinin
Karşılaştırmalarda
karşılaştırmasını
yer
alan
sağlayan
ülkelerin
bir
toplam
ekonomileri bir pasta olarak düşünülürse, GSYH endeks değeri
daha yüksek olan ülke bu pastadan daha büyük bir dilim
almaktadır.
2013 yılında Türkiye’nin geliri Avrupa Birliği ortalamasının %55’i düzeyindedir. Türkiye
karşılaştırmalarda yer alan 37 Avrupa ülkesi arasında en zengin 30. ülke konumunda yer almıştır.
2012 yılında %54 olan bu değer bir birim artmış, dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği
ortalamasındaki makas %’1 lik bir pay kadar daralmıştır.
2013
yılı
kişi
başına
GSYH
Endeks
değerleri
sonuçlarına göre, karşılaştırmalarda yer alan 37 Avrupa
ülkesi içerisinde hacimsel olarak en zengin ülke 264
endeks değeri ile Lüksemburg, en fakir ülke ise 29
endeks değeri ile Bosna-Hersek olmuştur. Bu değer
Lüksemburg’un
Bosna-Hersek’e
göre
kişi
başına,
toplam ekonomiden yaklaşık 9 kat fazla pay aldığı
anlamına gelmektedir.
En ucuz 8. ülkeyiz
Fiyat Düzeyi Endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı
olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin Fiyat
Düzeyi Endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu
ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı
ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.
Türkiye’nin Fiili Bireysel Tüketime ilişkin Fiyat Düzeyi Endeksi, 2013
yılı geçici sonuçlarına göre 58 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde
100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de
58 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini göstermektedir. Bir
başka deyişle, Türkiye için 2013 yılı fiyat düzeyinin Avrupa’dan %42
daha ucuz olduğu görüldü.
Kaynak: 1. Eurostat, News Release
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-18062014-BP/EN/2-18062014-BP-EN.PDF
2. TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18508
Bilgi için: Dr. Cem BAŞ
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 05 06
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Satınalma Gücünde 30. sıradayız En ucuz 8. ülkeyiz