HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ
28 NİSAN – 2 Mayıs 2014
Haftanın Konusu: PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Haftanın Verisi: TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE – CPI)
Haftanın Göstergesi: ATR (AVERAGE TRUE RANGE)
HAFTANIN KONUSU: PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Petrol, küresel enerji tüketimi içerisinde en yüksek paya sahip enerji
kaynağıdır.
Güneş
ve
rüzgar
enerjisi,
bioyakıtlar,
hidrojen,
hidroelektrik, gaz hidratlar gibi alternatif enerji kaynaklarının tüketim
içindeki payı artsa da petrolün önümüzdeki yıllarda da en fazla
tüketilen
enerji
kaynağı
olma
özelliğini
koruyacağı
tahmin
edilmektedir.
Uzun dönemde petrol fiyatlarını belirleyen temel faktör arz-talep
dengesi iken kısa dönemde petrol fiyatları üzerinde birçok faktör etkili
olabilir. Bununla birlikte rezervlerin sınırlı olması, keşfedilen
rezervlerin
tüketimin
gerisinde
kalması,
rezervlerin
büyük
çoğunluğunun OPEC üyesi ülkelerin kontrolünde olması ve gelecekte
üretimin talebi karşılamada yetersiz kalacağı beklentileri nedeniyle
petrol piyasası diğer piyasalardan ayrışmakta ve fiyatlar artma eğilimi
göstermektedir.
Dünyada üretimi yapılan 160’tan fazla petrol çeşidi bulunmasına
rağmen diğer petrollerin fiyatlarının belirlenmesinde West Texas
Intermediate (WTI), Brent Petrol ve Dubai Fateh petrolleri referans
kabul edilmektedir.
28 Nisan – 02 Mayıs 2014
Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
1 Talep koşulları
2 Arz koşulları
3 Jeopolitik faktörler
Finansal piyasalardaki kağıt petrol
4
(paper oil) işlemleri
ABD Dolarının diğer para birimleri
5
karşısındaki değeri
Kar elde etmek amacıyla yapılan
6
spekülatif işlemler
7 Mali krizler
8 Hedge fon işlemleri
9 OPEC politikaları
10 Stoklar
11 Yedek kapasite
12 Rafinaj maliyetleri
13 Ekonomik büyüme
14 Ar-Ge maliyetleri
15 Sektörel yatırımlar
16 İklim değişiklikleri
Alternatif eerji kaynaklarının enerji
17
tüketimi içerisindeki payı
18 Enerji verimliliği
HAFTANIN VERİSİ: TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE – CPI)
28 Nisan – 02 Mayıs 2014
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – CPI) belirli bir dönem içerisinde ilgili ülkenin istatistik kurumu tarafından hazırlanan
belirli bir mal sepetinin fiyatlarındaki değişimi ölçen endekstir. Diğer endekslerde olduğu gibi geçmiş ve beklenen
değer ile karşılaştırma yapılır. Ayrıca endeks ile ilgili analiz yapılırken ülke özelinde değerlendirme yapmak
gerekmektedir. Eğer ilgili ülke düşük enflasyon hedeflemişse, beklenenin altında gelen tüketici fiyat endeksi ülke
parasının değer kazanmasını sağlayacaktır. Türkiye için TÜFE endeksi her ayın 3’ünde (bu tarih hafta sonuna
geliyorsa takip eden gün açıklanır) ABD’de her ayın 3. Haftasında bir önceki ayın tüketici fiyat endeksi (CPI)
açıklanmaktadır. Ülke özelinde değerlendirilmesi gereken endeks için ülkenin enflasyon hedefi, endeksin beklenen
değeri ve geçmiş değeri de analize dahil edilmelidir. EURO Bölgesinde ise her ayın son günü saat 12.00’de
açıklanmaktadır.
CPI (Consumer Price Index) haricinde ayrıca “Çekirdek CPI” da yine her ayın son günü saat 12.00’da açıklanmaktadır.
Çekirdek CPI hesaplanırken enerji ve gıda sektöründeki fiyatların değişimi dışarıda bırakılır. Bundaki temel neden
enerji ve gıda fiyatlarındaki değişkenliğin fazla olmasıdır. Forex yatırımcıları için özellikle takip edilmesi gereken
verilerden biridir. Grafik ABD’de aylık CPI ve Çekirdek CPI grafiğini göstermektedir.
HAFTANIN GÖSTERGESİ: ATR (AVERAGE TRUE RANGE)
28 Nisan – 02 Mayıs 2014
Avarage True Range J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Bu göstergenin amacı analiz edilen varlığın
belirli bir periyottaki hareketliliğini ölçmektir. Average True Range (Ortalama Gerçek Fark) indikatöründeki
değerlerin yükselmesi varlık fiyatlarındaki hareketliliğe, ATR değerindeki düşüş ise varlık fiyatındaki
konsolidasyona (sıkışmaya) işaret eder. ATR değerleri fiyatın yönünü göstermez. Özellikle stop seviyelerinin
belirlenmesi ya da trend dönüşlerinin erken tespiti için kullanılmaktadır. Genellikle 14 periyotluk ATR tercih
edilmekle birlikte yatırımcı dilerse pozisyonunun vadesine göre bu süreyi değiştirebilmektedir. Varlık
fiyatlarındaki sert hareketliliklerden önce ATR’nin çoğunlukla düşük değerlere sahip olduğu unutulmamalıdır.
Herhangi bir oratalamaya göre ATR’nin yatırımcıya sağladığı fayda sınırlı hareketleri ve boşlukları da
hesaplamaya dahil etmesidir. Aşağıdaki 4 saatlik grafiği incelediğimizde ATR değerinin 18 olduğunu
görüyoruz. Bu değer geçmiş 14 periyotta (14 x 4 saat = 56 saat) EURUSD paritesinin ortalama 18 pips
olduğunu, bu vadeyi gözeterek açacağımız bir pozisyonda 18 pipslik kaybın olağan kabul edileceğini ifade
etmektedir. Bu değerin birkaç puan üzerine yazılacak bir stop seviyesi daha tutarlı olacaktır. Grafikte stop
seviyeleri 20 pips olarak belirlenmiştir.
Download

HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ 28 NİSAN – 2 Mayıs