Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimlerinin sağlık kurulu raporlarının
ücretlendirilmesi nasıl yapılacaktır, Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri ifadesi
kimleri kapsar?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.11.2014 tarihli ve 5409.1066
sayılı yazısında;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınan görüşte; “08.01.2002 tarihli ve 4736
sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf tutulan “Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri”, malul olanların bakmakla
yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babaları ile malul maaşı bağlanmışken ölenlerin dul ve
yetimlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla aynı
kapsamda olduğu düşünülmektedir.
Bu kapsamda, maluliyet maaşı bağlanmış olan şehit ve gazilerin bakmakla yükümlü
olduğu eş, çocuk, anne ve babaları ile malul maaşı bağlanmışken ölenlerin dul ve yetimleri,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’nca kendilerine verilen tanıtım kartlarını ibraz etmeleri
durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm hastanelerde muayene ve tedavi
edilmeleri gerekmektedir.” denilmektedir.
Buna göre, Bakanlığımız tarafından yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri
SatışTarifesi’nin 6. maddesi (g) fıkrasında “.....Yine gazi ve şehit yakınları için maaş
bağlanması, işe giriş, şehidin silahının teslimi için gerekli raporlardan ücret talep
edilmezken, ehliyet raporu için ücret talep edilecektir.” denildiği belirtilerek “Gaziler, şehit ve
gazi dul ve yetimleri” ifadesinden maluliyet maaşı bağlanmış olan şehit ve gazilerin
bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babaları ile malul maaşı bağlanmışken
ölenlerin dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’nca kendilerine verilen
tanıtım kartlarını ibraz etmeleri halinde sağlık kurulu raporlarının ücretsiz verilmesi gerektiği
ifade edilmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimlerinin sağlık kurulu raporlarının