13 KALEM KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ İŞLEMLERİ
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
aşağıdaki listede adı geçen işlemlerin SUT ve eki listelerde işlem kodlarının tanımlanması
istenilmiştir.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23642684/010.99 sayılı yazısı ile, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığınca SUT ve eki listelerde tanımlanması talep edilen ve
aşağıdaki listede yer alan Kardiyovasküler Cerrahi İşlemlerin maliyet analizi çalışması
istenilmiştir. Söz konusu işlemlerin Maliyet Analizi Çalışması Ankara Türkiye Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde başlatılmıştır.
SUT ve Eki listelerde kodları tanımlanması istenilen işlemler
Sağ veya sol ventriküle uzun süreli yardımcı cihaz takılması
Sağ veya sol ventriküle kısa süreli yardımcı cihaz takılması
Sağ veya sol ventriküle (iki ventriküle birlikte) uzun süreli yardımcı cihaz takılması
Sağ ve sol ventriküle (iki ventriküle birlikte) kısa süreli yardımcı cihaz takılması
Sol ventriküle uzun süreli ve sağ ventriküle de kısa süreli yardımcı cihaz takılması
Sol ventriküle uzun süreli yardımcı cihaz ve Sağ ventriküle de ECMO takılması
Total yapay kalp cihazı takılması
Sağ ve/veya sol ventrikülden yardımcı cihaz çıkarılması
Sağ veya sol ventrikül uzun süreli yardımcı cihazının yerleştirilmesi (tromboz
nedeni ile)
10- Sağ veya sol ventrikül kısa süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz
nedeni ile)
11- Santral (Arteriyo-venöz) ECMO takılması veya çıkarılması
12- Perkütan (Arterio-venöz) ECMO takılması veya çıkarılması
13- Arteriyal greft kullanılarak Arterio-venöz ECMO takılması veya çıkartılması
123456789-
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

13 kalem kardiyovasküler cerrahi işlemleri