Ph
KISA BİLGİLER

ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
KURUMSALLAŞMA
 Kurumsallaşmanın önemi- Neden kurumsallaşmak
gerekir?
 Kurumsallaşmada geç kalmak
 Doğru organizasyon
 İnsan Kaynakları uygulamaları
o Çalışan memnuniyeti – Kalifiye personeli elde tutabilmek
o Performans ölçümü
o Prim Sistemi
o Ödül ve Ceza sistemleri /Disiplin Kurulu /Etik kurallar
o Ücretlendirme
o Eğitim
o Kariyer Planlaması
AİLE’NİN KURUMSALLAŞMASI
Aile ve Şirket ayrımı
o Aile’nin kurumsallaşması nedir?
o Aile neden kurumsallaşmalı?
o Aile mi Şirket mi?
o Şirketin kasası – Ailenin kasası
o Aile üyelerine ödemeler
Aile içinde iletişim problemleri
o İyi iletişim kurabilmek
o İletişim bozukluğunun nedenleri
o İletişim sorunları nasıl çözülür?
o İletişim Mekanizmaları
o Aile için etik kurallar
Aile içi çatışmalar
o Mülkiyet paylaşımı
o Yönetim kökenli çatışmalar
o Yetki devrine ilişkin anlaşmazlıklar
o Aileye sonradan katılım- gelin, damat
faktörü
Aile şirketlerinde kurulması gereken
mekanizmalar
Aile Anayasası
o Aile anayasası nasıl oluşturulmalı
o Aile anayasasının içeriğinde neler
olmalı?
o Aile anayasası hazırlanırken nelere
dikkat edilmeli?
Aile Meclisi
o Aile Meclisi’nin rolü
o Aile Meclisinin yapısı
o Karar almaya ilişkin sorunların çözümü
Yönetim Kurulu
o Aile şirketlerinde yönetim kurulu
o Yönetim Kurulu, Aile Meclisi ve üst
yönetim ilişkilerinin belirlenmesi
Danışma Kurulu
Aile Şirketinde İnsan Kaynakları
o Aile üyelerinin şirket içindeki istihdamı
o Aile üyeleri ve diğer çalışanlar
o Aile üyelerinin şirket içerisinde görev
alma şekilleri ve buna ilişkin yaşanan
problemler (Örnek uygulamalar)
o Aile üyelerinin ücretlendirilmesi ve
performans ölçümleri
Aile şirketinde başarılı lider
ipuçları
Yeni Kuşaklara Devir Planı
o Liderliğin devri
o Pay devri
o Yeni lider yetiştirme
olmanın
Şirket içi şeffaflık
o Doğru raporlama
o Toplantı yapabilmek
o Şirket içi iletişim mekanizmaları

İç Kontrol - İç Denetim – Riskleri kontrol edebilmek

Yönetim Kurulu /İcra Kurulu’nun önemi – Doğru karar
alabilmek
o Yönetim kurulu ve önemi
o Yönetim kurulunun düzeni
o Etkin bir yönetim kurulu nasıl olmalı
o Toplantı düzeninin ve karar alma mekanizmalarının
geliştirilmesi
o Yönetim Kurulunun etkinliğinin artırılması
o Yönetim kuruluna dışarıdan atama
o Yönetim kurulu ve üst yönetim

Kurumsallaşmada en çok yapılan hatalar…

Uzun ömürlü şirketlerin genel karakteristikleri
Download

Ph KISA BİLGİLER