‘’EKONOMİYE DEĞER KATAN YÖNÜ İLE HEMŞİRELİK ‘’
SEMPOZYUMU-1
Günümüzde endüstriyel kavramların sağlık hizmetlerinin gündemine girmesiyle
birlikte maliyet, etkinlik, verimlilik, kalite ve performans gibi kavramlar
profesyonel değerlerin önüne geçmiş, sağlık insan gücünün değeri büyük
oranda ekonomik açıdan sağladığı katkılarla ölçülür noktaya gelmiştir.
Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi ve İstanbul Üniversitesi Hastaneleri
işbirliğinde 8–9 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu
sempozyumda amacımız hemşirelik hizmetleri ile ekonomik açıdan sağlık
sistemine katılan değerlerin çok yönlü tartışılmasıdır.
‘’Ekonomiye Değer Katan Yönü İle Hemşirelik’’ konulu sempozyuma katılımınız
bizi güçlendirecek, paylaşımlarınız zenginlik katacaktır.
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Direktörü
Tarih: 08-09 Mayıs 2015
Yer: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu
Kocamustafapaşa/İSTANBUL
Sempozyum Konuları
Sağlık Ekonomisi
Kar Amaçlı Bakış Açısı İle Sağlık Hizmetleri
Geri Ödeme Sistemleri
Hemşireliğin Ekonomik Katkıları: Dünya Örnekleri
Hastanelerde Performans ve Verimlilik Uygulamaları
Hemşirelik İşlevlerinin Ücretlendirilmesi
SUT İçerisinde Hemşirelik Girişimlerinin/İşlevlerinin Yeri
Sempozyuma Kayıt
*Katılımcıların sempozyum kayıt formunu eksiz olarak doldurarak, belirtilen
hesap numarasına yapılan yapılan BAĞIŞ dekontu ile birlikte
[email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
*Her katılımcı için ayrı form doldurulması gerekmektedir.
*Sempozyum kaydı, bağışın yapılması, bağış dekontu ve kayıt formunun e-posta
ile iletilmesi ile geçerli olacaktır.
*Kayıtlı olan katılımcılar bilimsel etkinliklere katılım, basılı malzeme,
sempozyum çantası, kahve molaları ve öğle yemeklerinden yararlanacaklardır.
Sempozyum İçin Bağış
Bağış Miktarı
THD Üyesi
Diğer
15 Nisan 2014 Öncesi 15 Nisan 2014 sonrası
140 TL
180 TL
180 TL
220 TL
*Katılım 300 kişi ile sınırlıdır.
Sekreterya: Dr.Betül SÖNMEZ - Yard. Doç. Dr. Leman KUTLU
İletişim: [email protected]
Alıcı: Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi
Banka Hesabı:Türkiye İş Bankası Kocamustafapaşa Şubesi
IBAN NO: TR060006400000111050681591
*AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE: “SEMPOZYUM BAĞIŞI” YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.
Yatırılan bağışın dekontunun
gönderilmesini rica ederiz.
[email protected]
adresine
“EKONOMİYE DEĞER KATAN YÖNÜ İLE HEMŞİRELİK” SEMPOZYUMU- I
08-09 MAYIS 2015
SEMPOZYUM KAYIT FORMU
ADINIZ SOYADINIZ:
ÜNVANINIZ:
ÇALIŞTIĞINIZ KURUM:
ÇALIŞTIĞINIZ BÖLÜM:
ADRES:
TELEFON
GSM:
E-POSTA:
Download

Sempozyuma davet - thd istanbul şubesi