DİZİ GARİP
SEYİR İNİCİ ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
DO# NİM hicaz
YÖRE KIRŞEHİR
KAYNAK MUHARREM ERTAŞ
DERLEME NİDA TÜFEKÇİ
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
DANE DANE BENLERİ VAR YÜZÜNDE
usul nim sofyan
METRONOM q

% ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
1ˆ1
& 4
intro
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ bœ
#
œ
œ
&
ben le
a ğır
da ne da ne
kü pe le ri
5
ri var
dü şer
yü zün
ku lak
de
tan
yü zün
ku lak
de
tan
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ
#
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
b
œ
‰
œ œ
œœ œœ
&
yü zün
ku lak
de
tan
13
gö
ya
zün
nak
de
tan
17
gö
ya
zün
nak
de
tan
9
can a lı
zü lüf le
gö
ya
zün
nak
cı
ri
ba kış
tel tel
la
ol
rı
muş
can a lı
zü lüf le
de
tan
cı
ri
gö
ya
ba
tel
zün
nak
kış
tel
de
tan
la
ol
rı
muş
œ œ œ œ œ bœ bœ #œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
#
œ
&
&
œ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
e
bal
na zın
du dak
gö
ya
zün
nak
de
tan
gö
ya
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
da
a
sın da
kı yor
da
tan
na zın
du dak
zün
nak
de
tan
bin bir tat
ağ zı şe
da
tan
na zın
du dak
var
ker
da
tan
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ ≈ œ œ œ #œ œ bœ bœ #œ œ œ œ œ
.
‰
.
œ
&
21
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
≈
bœ
& œ bœ œ œ œ œ ‰
dün
ya
da
yar
dan
tat
lı
var mıo la
var mı o la
25
var mı o la
& bœ
29
#œ
œ
œ
mı
o
la
sa lı na
œ
œ
sa
lı
œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
yar
1
dane dane benleri var yüzünde yüzünde yüzünde
can alıcı bakışları gözünde gözünde gözünde
binbir tat var edasında nazında nazında nazında
dünyada yardan tatlı varmı ola varmı ola varmı ola
salına salına gelen yarmı ola yarmı ola yarmı ola
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
na
œ
yar
ge
bœ
mı
len
yar
œ
o
œ
la
mıo la
œ
œ
%.
.
fine
2
küpeleri ağır düşer kulaktan kulaktan kulaktan
zülüfleri tel tel olmuş yanaktan yanaktan yanaktan
ağzı şeker bal akıyor dudaktan dudaktan dudaktan
dünyada yardan tatlı varmı ola varmı ola varmı ola
salına salına gelen yarmı ola yarmı ola yarmı ola
3
ağır barhanası vardır elinde elinde elinde elinde
tatlı kelam gelir yarin dilinde dilinde dilinde
kemer olsam sevdiğimin belinde belinde belinde
dünyada yardan tatlı varmı ola varmı ola varmı ola
salına salına gelen yarmı ola yarmı ola yarmı ola
Download

Bir dunyann esiginde (Cemil Meric butun eserleri) (Turkish Editi pdf