DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
KAYNAK CEVDET BAĞCA
YORUM CEVDET BAĞCA
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
SANA OLAN SEVDAMDAN DIR BİLESİN
usul nim sofyan
œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ bœ œ œ œ œ
œ
& 1ˆ1
4 ≈
metronom60
ar
œœœ œ
œ
œ
œ
œ bœ
saz
saz
& ≈ œ œ bœ œ œ œ œ œ
&‰
œ.
œ
œ œ
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
saz
&‰
&‰
rı
yü
œ œ
bul
rü
œ
duy
düy
sa
se
m
m
yağ mu ra
ra ma mel
do
hem
kun
bil
duy
diy
sa
se
m
m
œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ bœ
œ
œ œ bœ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
&‰
19
& œ.
22
saz
u
za ğım
mil yon ke
bœ œ œ
sen
re
œ œ
sev dam dan
sev dam dan
œ
dır
dır
œ
ol
öl
duy
düy
œ bœ
bi
bi
bœ
1
saçlarında rüzgarları bulduysam
gözlerinde yağmura dokunduysam
yakınım sen uzağım sen olduysan
sana olan sevdamsandır bilesin
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
sa
se
œ
n
m
œ œ
le
le
œ
saz
saz
sin
sin
œ
saç
dağ
‰
rüz gar la
yol e dip
œ œ œ
œ œ œ œ œ
saz
şan
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
13
16
œ œ œ
saz
saz
saz
7
10
œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
&œ
4
rın
rı
da
nı
œ œ œ
œ œ
göz le rin
tu zu nu
de
ya
œ œ œ
.. ‰
œ œ
ya kı nım
yol la rı
sen
na
‰ bœ œ œ œ œ
sa
sa
na
na
bœ œ œ œ
.. œ .
saz
la
la
2
dağlarını yol edip yürüdüysem
tuzunu yarama melhem bildiysem
yollarına milyon kere öldüysem
sana olan sevdamdandır bilesin
3
yar diye seni koynuma aldıysam
seninle tutuşup senle yandıysam
günü gelir bir başıma kaldıysam
sana olan sevdamdandır bilesin
œ
œ
o
o
lan
lan
œœœ
œ
%.
.
Fine
Download

sana olan sevdamdan dır bilesin.mus