T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ezine Devlet Hastanesi
YILLIK EĞĠTĠM PLANI 2014
KOD: YÖN_PL_06
Yayın Tarihi: 16.01.2014
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa No:
EBE-HEMġĠRE-ATT-TEKNĠSYEN EĞĠTĠM PLANI
Konu
KonuĢmacı
Eğit. Hemş.
KİŞİLERARASI İLETİŞİM,
Betül BAYRAK
MOTİVASYON, EKİP
ÖZARSLAN
ÇALIŞMASI
Saat
Yer
Tarih
15.00
Eğitim salonu
2014-MART
EL HİJYENİ, ATIK
YÖNETİMİ, HASTANE
TEMİZLİK KRİTERLERİ,
TEHLİKELİ KİMYASAL
MADDELER
ENFEKSİYON
HEMŞİRESİ
ELİF ÖLMEZ
15.00
CPR
UZ. DR. ZÜLKÜF
GÖRGÜN
15.00
HASTA HAKLARI
GÜVENLİĞİ VE
MEMNUNİYETİ
ÇALIŞAN HAKLARI
GÜVENLİĞİ VE
MEMNUNİYETİ
ACİL KOD
UYGULAMALARI,
GÜVENLİ RAPORLAMA,
HASTA KİMLİK
DOĞRULAMA
ANNE SÜTÜNÜN
ÖNEMİ VE BEBEK
DOSTU HASTANE
HAZIRLAYAN
EĞĠTĠM HEMġĠRESĠ
HASTA HAKLARI
BİRİM SOR.
ELİF ÖLMEZ
ÇALIŞAN HAKLARI
BİRİM SOR.
HAFİZE YILDIZ
EĞİTİM HEMŞ.
BETÜL BAYRAK
ÖZARSLAN
EBE
BİRSEL DEMİRCAN
15.00
15.00
15.00
15.00
Eğitim salonu
Eğitim salonu
2014-NİSAN
2014-MAYIS
Eğitim salonu
2014-HAZİRAN
Eğitim salonu
2014-HAZİRAN
Eğitim salonu
Eğitim salonu
GerçekleĢtiği
Tarih
2014- EYLÜL
2014- EKİM
ONAYLAYAN
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ
Download

Att – Sağ.Memuru – Sağ.Bak.Hiz.Müdürü